Woelige zitting over Soedan in de Kamer, oppositie wil Francken horen

Woelige zitting over Soedan in de Kamer, oppositie wil Francken horen

De plenaire zitting in de Kamer vandaag, waar de vernieuwde vennootschapsbelasting wordt goedgekeurd, is net voor de eindstemming geschorst. De oppositie wil staatssecretaris Theo Francken horen over de repatriëringen naar Soedan. Er is een conferentie van voorzitters bijeengeroepen. De oppositie wil niet wachten tot na de Kerstvakantie om een commissie Binnenlandse Zaken bijeen te roepen over de kwestie. "Het is onaanvaardbaar dat staatssecretaris Francken de waarheid niet gezegd heeft", zei PS-fractieleider Ahmed Laaouej. "De informatie die we gisteren hadden, klopt niet", zei sp.a-fractieleider Meyrame Kitir. Kristof Calvo (Groen) merkte op dat Francken zelf zegt bewust de waarheid niet te hebben gezegd om geen aanzuigeffect te creëren.

Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) antwoordde dat het aan de commissie zelf is om haar werkzaamheden te regelen. Open Vld-fractieleider Patrick Dewael vroeg om de agenda af te werken en dus over de hervorming van de vennootschapsbelasting te stemmen.

Die stemming is intussen begonnen, in een zeer woelige sfeer. Net voor de eindstemming, vragen bepaalde partijen een bijeenroeping van de Conferentie van Voorzitters. Kamervoorzitter Bracke schorste daarop de zitting.

bron: Belga