Willy Borsus wordt nieuwe Waalse minister-president

Willy Borsus wordt nieuwe Waalse minister-president

De meerderheid van MR en cdH heeft het strikte minimum van 38 zetels op 75 in het parlement. "Een kleine meerderheid is vaak sterk en hecht", zei de voormalige federale minister. Zijn voornaamste speerpunten worden jobs, de ontwikkeling van de Waalse bedrijven, opleidingen die beter aansluiten bij de arbeidsmarkt en de activering van werklozen. Ook het deugdelijk bestuur wordt een belangrijk thema in de korte periode die de nieuwe regering nog rest.

Borsus wil daarnaast werk maken van een betere verstandhouding met het federale niveau en zal daarvoor investeren in een goede werking van het Overlegcomité. "Dat was in het verleden te vaak een comité van de confrontatie, terwijl het een plaats voor dialoog is", zei de MR-politicus. "Ik wil investeren in het comité en een meerwaarde bieden met maatregelen die het Waals Gewest vleugels kunnen geven."

Borsus zat tot nu toe in de federale regering, waar hij minister was van Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie. Hij vormt een nieuwe Waalse ploeg met drie ministers van MR en drie van cdH. André Antoine (cdH) wordt voorzitter van het parlement. Het aantal functies wordt op die manier gelijk verdeeld over beide partijen, hoewel MR met 25 zetels veel zwaarder weegt dan cdH (13).