"Wil CD&V niet dat sociale woningen gaan naar wie ze nodig heeft?"

Vlaams minister bevoegd voor Wonen Liesbeth Homans (N-VA) is niet van plan de wetgeving rond sociale woningen bij te sturen, zoals CD&V vrijdag voorstelt. "Ik ga ervan uit dat CD&V net als N-VA wil dat sociale woningen terechtkomen bij mensen die ze echt nodig hebben", zegt de minister. Vroeger mocht een sociale huurder geen eigen woning bezitten. In maart vorig jaar werd dat verstrengd, waardoor een huurder ook geen deel van een woning mag bezitten. Dat is soms het geval bij het overlijden van een ouder, waarna een kind een deel van de woning in handen krijgt waar vader of moeder nog in woont. Sociale huurders die ook een deel van een woning bezitten, hebben nu de keuze: afstand doen van het vermogen of de sociale woning verlaten. De overgangsperiode loopt tot 28 februari. Volgens Terzake dreigen drieduizend gezinnen op die manier hun sociale woning te verliezen.

Vlaams parlementslid Katrien Partyka (CD&V) pleit echter voor redelijkheid. Zoals de wetgeving nu is vormgegeven lijkt ze voor meer problemen te zorgen dan dat misbruik daadwerkelijk wordt aangepakt, vindt ze.

Homans deelt die mening niet. "Dit is de uitvoering van het regeerakkoord dat CD&V mee heeft goedgekeurd", antwoordt ze. Het voorbeeld van iemand die een klein deeltje van de ouderlijke woning in handen krijgt door een erfenis, is iets dat wordt ondervangen door de regelgeving, zegt ze. "Daarvoor hebben we net uitzonderingen voorzien. Een sociale huisvestingsmaatschappij doet ook steeds een billijkheidsonderzoek."

Het stoort de minister dat er in de discussie niet wordt gepraat over personen die een sociale woning huren terwijl ze zelf een eigendom hebben aangekocht. Door de controles van de huisvestingsmaatschappijen zijn deze gevallen aan het licht gekomen en wordt het misbruik bestreden, argumenteert Homans.

bron: Belga