«Wij blijven trouw aan onze identiteit»

«Wij blijven trouw aan onze identiteit»

Van allemansvriend tot paria van Michel I. Het is een opvallende evolutie die CD&V de voorbije maanden doormaakte. Temidden van conflicten en woedende coalitiepartners, presenteert voorzitter Wouter Beke het sociaal akkoord. «Het ABVV heeft een traditie van niet-akkoord gaan.»

Door Matthias Adriaensen

Na moeizame onderhandelingen werd een sociaal akkoord bereikt, maar dat gebeurde zonder het ABVV. Een tegenvaller ?

Wouter Beke: «Integendeel. Ik schatte de slaagkansen vooraf op fiftyfifty. Als je dan uiteindelijk bijna iedereen meekrijgt, is dat een huzarenstukje. Bovendien komt het afhaken van het ABVV niet als een verrassing. Het is niet de eerste keer dat ze niet akkoord gaan, denk maar aan het generatiepact. Ze hebben een traditie op dat vlak. (denkt na) Eigenlijk is het simpel : de andere onderhandelaars hebben de moed gehad om hun eigen belangen te overstijgen ten bate van het algemeen belang. Het ABVV had die moed niet.»

Moeten we dan nieuwe stakingen vrezen ?

«Dat weet ik niet. Midden deze maand zal het ABVV zijn evaluatie maken. Daar wil ik niet op vooruit lopen.»

Er bestaat veel onvrede over het verlies aan koopkracht. Terecht ?

«We zitten in de paradoxale situatie dat ze objectief stijgt, maar dat het subjectieve gevoel daaraan tegengesteld is. De mensen hebben tussen hun twee oren de indruk ontwikkeld dat ze aan koopkracht verliezen. Wel, dat gevoel moeten we overstijgen om het vertrouwen te herstellen. Maar zeg mij eens : welke andere regering heeft ooit in één jaar tijd 770 miljoen euro ingezet voor extra koopkracht, op een moment dat de inflatie op nul staat.»

De Europese Centrale Bank heeft nu wel haar ‘bazooka' in stelling gebracht. Ten koste van de koopkracht ?

«De ECB pleegt geen aanslag op de koopkracht. Ze probeert gewoon het economisch vertrouwen te herstellen door investeringen. Dat is ook in de VS ook gebeurd, en met succes. Bovendien is er meer dan één maatregel nodig : bijvoorbeeld ook het investeringsplan van commissievoorzitter Juncker, onze sociale akkoorden, het vrijwaren van de koopkracht voor wie het moeilijk heeft en het verzekeren van de pensioenen in de toekomst.»

Terwijl CD&V zich als het sociale gelaat van de regering profileert, is N-VA vooral bezig met de veiligheid. Gaat het daarin te ver ?

«Ik denk dat àlle partijen – zowel binnen de regering als binnen de oppositie – stevig inzetten op veiligheid. Daarom is er de voorbije jaren ook geïnvesteerd. En met resultaat: onze diensten hebben aanslagen weten te verijdelen die Frankrijk niet kon verijdelen, hoewel ze over veel meer middelen beschikt. Verder worden de maatregelen uitgevoerd zoals die in het regeerakkoord staan. Daar hadden we de aanslagen in Parijs eigenlijk niet voor nodig.»

Nochtans is uw partij geen fan van de militairen in het straatbeeld.

«Wij vinden het niet de normale taak van het leger om op straat de veiligheid af te dwingen. Maar als de veiligheidsdiensten een verhoogd terreurniveau vaststellen, moet dat kunnen, zoals het regeerakkoord voorschrijft. Minister Jambon (N-VA) heeft trouwens ook niet liever dan dat die militairen zo snel mogelijk weer de kazernes ingaan.»

Diezelfde Jambon wil wel passagiersgegevens doorlichten. Wat met onze privacy ?

«Het is een delicate kwestie, vooral omdat privacy heel persoonlijk wordt aangevoeld. Sommigen mensen delen alles, anderen zijn heel terughoudend. Maar persoonlijk vind ik dat we een stukje van onze privacy moeten prijsgeven als blijkt dat de veiligheid van de gemeenschap daardoor wordt versterkt. Dan heb ik er geen probleem mee dat men bijvoorbeeld weet waar ik op reis ga.»

Ook bij het bezoek van koning Filip aan Saoedi-Arabië viel in de Kamer het woord ‘terreur'.

«Nochtans gaat het gewoon om een traditie. Waarom men er plots de aanslagen in Parijs bij sleurt, is me eerlijk gezegd een raadsel. Ach, de oppositie heeft nog wel wat lessen te leren inzake geloofwaardigheid. Dat bleek pas nog bij het ‘nazi-incident' rond Rudi Vervoort, die werd teruggefloten door zijn eigen partij. En daar houdt het niet op. Zo kan je niet vanop de tribunes toeteren dat alles aan het regeerakkoord slecht is, om tezelfdertijd een persconferentie te geven waarop je zegt dat 70% daarvan de verdienste is van je eigen partij in de vorige regering.»

Uw eigen partij krijgt wel een gelijkaardig verwijt. CD&V stapte in de regering, maar volgens de coalitiepartners liggen jullie nu voortdurend dwars.

«Ik zou niet weten waarop dat slaat. Alles wat in het akkoord staat wordt al uitgevoerd of staat op de planning. Al is het wel zo dat wij een andere rol spelen in de Vlaamse en de federale regering. Als je de regering leidt, dan moet meer inspanningen doen om ze samen te houden. Wij zijn niet de grootste partij zijn, dus moeten we op een andere manier wegen.»

Open Vld – waar Karel De Gucht jullie een gebrek aan loyauteit verwijt – leidt toch ook geen regering ?

«Net daarom heb ik er geen probleem mee dat zij hun punten ook maken. Net zoals wij dat doen : trouw aan het regeerakkoord, maar met de nadruk op onze identiteit. Verder hebben wij van De Gucht geen lessen te leren. Hij heeft toen mee Verhofstadt II gevormd, zonder akkoord over het migrantenstemrecht. Dat kostte hem het voorzitterschap en zijn partij in 2004 een verkiezingsnederlaag.»

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

‘Ik was niet op de hoogte van ‘achterbakse' actie

Met een oproep om te klagen over de para's op de Meir, haalde CD&V zich dit weekend opnieuw de woede van de andere coalitiepartners op de hals. Open Vld spreekt van «een vuile oorlog», N-VA noemt het «een achterbakse actie». «Als regering zit je niet in een afgesloten ruimte», countert Wouter Beke.

Staan jullie nog achter de actie?

«Om te beginnen was ik er niet van op de hoogte. Ik heb de mail van onze Antwerpse afdeling voor het eerst via de pers gelezen. Mochten ze mij op voorhand geconsulteerd hebben, dan zou ik het hebben afgeraden.»

Eerder was er al de ‘shopping-trip' van Kris Peeters. Begrijpt u de kritiek?

«Ik vind die heisa overdreven, in beide gevallen. Als minister van Economie en Consumentenzaken wou Peeters gewoon de klanten geruststellen, die wegbleven omdat Ant<HH>werpen gemilitariseerd is. Daarom hoeven wij ons nergens voor te excuseren. Bovendien heeft niemand dat gevraagd. Deze incidenten zijn gesloten, wat mij betreft.»

Intussen wordt er binnen de regering wel op gehamerd om meningsverschillen binnenshuis te houden.

«Akkoord, maar je zit als regering niet in een afgesloten ruimte. En dat is maar goed ook. Een thema als terreur is nu eenmaal iets dat de mensen bezighoudt.» (ma)