Wie vrijwilligerswerk doet, is gezonder

Wie vrijwilligerswerk doet, is gezonder

De volgende keer dat je vrienden opnieuw beginnen te praten over die ene keer dat ze gingen helpen in een rusthuis en hoe goed het hen deed voelen, geloof ze dan maar op hun woord. Onderzoek van de UGent heeft aangetoond dat vrijwilligerswerk uitoefenen wonderen doet voor je gezondheid. Vrijwilligers zijn zelfs even gezond als vijf jaar jongeren niet-vrijwilligers.

Zo gezond als een man

Jens Detollenaere, doctoraal onderzoeker van de Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg, analyseerde data over vrijwilligerswerk, werkzaamheid en gezondheid bij meer dan 40.000 Europeanen. "Zelfs na controle voor andere factoren die gezondheid beïnvloeden - zoals geslacht, leeftijd, scholingsniveau, migratiestatus en het land waar ze wonen - blijken vrijwilligers in betere gezondheid te verkeren dan niet-vrijwilligers", aldus een verraste Detollenaere. "De sterkte van de link is vergelijkbaar met de gezondheidswinst die je hebt als je een man bent - in vergelijking met een vrouw - vijf jaar jonger bent of autochtoon bent - in vergelijking met een allochtoon."

Hoger loon en meer hormonen

Op zoek naar de oorzaak van het verschil, stootte het onderzoek onder meer op een bepalende financiële factor. "Vrijwilligers hebben, na controle voor de persoonskenmerken, een hoger inkomen en dit hogere inkomen is op zijn beurt geassocieerd met een betere gezondheid", zegt prof. Stijn Baert. "Deze bevinding strookt met ons eerder onderzoek dat aantoonde dat wie vrijwilligerswerk opneemt op haar of zijn cv, vaker uitgenodigd wordt voor een jobgesprek."

Maar niet enkel het bedrag op je loonbrief is van belang. De onderzoekers schuiven drie bijkomende verklaringen voor hun bevindingen naar voor, zoals eerder onderzoek dat aantoonde dat vrijwilligerswerk een positief effect kan hebben op psychologische factoren.

Daarnaast werd ook aangetoond dat actief zijn als vrijwilliger voor fysieke en psychische activiteiten zorgen die een bescherming bieden tegen een functionele achteruitgang en dementie bij ouderen. Ten slotte toont neurologisch onderzoek dat tijdens de goede daden zogenaamde zorggerelateerde hormonen vrijgegeven die helpen om weerstand te beiden te stress en ontsteking.