Wie illegaal in ons land verblijft, riskeert boete van 200 euro

Wie illegaal in ons land verblijft, riskeert boete van 200 euro

Het gaat niet alleen om vreemdelingen die illegaal de Schengenzone zijn binnengekomen of die na een kort verblijf van drie maanden niet naar hun land terugkeren, maar ook om Europese burgers die op de luchthaven zonder geldige documenten worden tegengehouden of zich niet tijdig in een gemeente inschrijven als ze langer dan drie maanden in ons land willen verblijven.

“De boodschap moet duidelijk zijn dat wie naar ons land komt, zich aan de regels moet houden. We willen echt de malafide dossiers en flagrante misbruiken aanpakken. Zo komen Fransen zich hier soms vestigen zonder zich aan te melden, om bepaalde taksen te ontlopen”, luidt het op het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

Als de politie- en gemeentediensten onregelmatigheden vaststellen, kan de Dienst Vreemdelingenzaken beslissen om een boete op te leggen. Die moet onmiddellijk betaald worden.