"Wie failliet gaat, verdient een tweede kans"

"Wie failliet gaat, verdient een tweede kans"

Ondernemers die in moeilijk vaarwater terecht komen, moeten meer overlevingskansen krijgen. En indien ze toch failliet gaan, verdienen ze een tweede kans. Dat is de filosofie achter een wetsontwerp van minister van Justitie Koen Geens en Economieminister Kris Peeters dat morgen groen licht krijgt van de ministerraad. Ondernemingen in problemen moeten een beroep doen op procedures die in verschillende wetten zijn opgenomen. Door één wet in het leven te roepen, krijgen de ondernemers meer rechtszekerheid. Concreet zetten beide CD&V-ministers in op meer overlevingskansen voor ondernemingen in moeilijkheden en willen ze het ondernemerschap blijven stimuleren voor wie al eens in faling is gegaan.

Een faillissement betekent immers niet noodzakelijk dat de ondernemer slecht bestuurd heeft, redeneren ministers Geens en Peeters. "Vandaar dat de ondernemer niet mag worden gestigmatiseerd". Daarom zal wie in een faillissementsprocedure zit, voortaan opnieuw kunnen starten met een onderneming, zonder de definitieve afwikkeling van het faillissement af te moeten wachten. Mits akkoord van de rechter, kunnen schulden die niet meer terugbetaald raken, binnen dat faillissement kwijtgescholden worden.

Daarnaast maakt de regering het minnelijk akkoord aantrekkelijker. Vandaag kunnen betalingen tussen schuldenaar en schuldeiser in het kader van zo'n akkoord achteraf worden teruggevorderd bij een eventueel akkoord. Bovendien kan de schuldeiser het akkoord niet afdwingen als de schuldeiser er simpelweg zijn laars aan lapt.

Het vernieuwd minnelijk akkoord verzekert de schuldeiser dat hij de betalingen kan behouden. Ook wordt de mogelijkheid gegeven dat de eiser het akkoord voor de rechtbank afdwingt indien de schuldenaar niet beweegt. De schuldenaar die in slechte papieren zit maar die zelf niet in staat is om orde op zaken te stellen, zal ook een beroep kunnen doen op een ondernemingsbemiddelaar die hem kan bijstaan bij het opstellen van een akkoord met de schuldeisers.

In de wet komt ook de mogelijkheid op een "stil faillissement". Overkop gaan gaat doorgaans met veel publiciteit gepaard. Ondernemingen komen daardoor in een negatieve spiraal terecht, die kan leiden tot een waardevermindering, wat ook voor de schuldeisers nadelig is. Een stil faillissement moet een betere afhandeling mogelijk maken, via de inzet van een pre-curator.

Nieuws is voorts dat vrije beroepen zullen kunnen genieten van een insolventieprocedure. Daardoor krijgen ze de mogelijkheid hun onderneming of samenwerkingsstructuur ordentelijk aan te passen, te laten beschermen of te laten ophouden, "met respect voor de eigenheid van het vrije beroep". Een centraal register solvabiliteit zorgt er tot slot voor dat het niet langer nodig is zich te verplaatsen naar de griffie van de rechtbank om een faillissementsdossier neer te leggen.

bron: Belga