WGO: "Bewerkt vlees kan kanker veroorzaken"

WGO: "Bewerkt vlees kan kanker veroorzaken"

Uit het onderzoek van IARC blijkt dat rood vlees «mogelijk kankerverwekkend is voor mensen», gebaseerd op «gelimiteerde bewijzen» dat de consumptie van rood vlees kanker veroorzaakt en «sterke mechanische bewijzen» dat het vlees een kankerverwekkend effect heeft. De associatie werd vooral geobserveerd bij dikkedarmkanker of colorectale kanker, maar ook bij pancreaskanker en prostaatkanker. Voor bewerkt vlees zijn er «voldoende bewijzen» dat de consumptie dikkedarmkanker veroorzaakt. Deze resultaten zijn gebaseerd op 800 verschillende studies over het verband tussen kanker en vleesconsumptie.

Volgens de IARC-experts verhoogt elke 50 gram rood vlees die men dagelijks eet het risico op dikkedarmkanker met 18%. «Voor een individu blijft het risico op het ontwikkelen van dikkedarmkanker door zijn consumptie van bewerkt vlees klein, maar het risico wordt wel groter naarmate de hoeveelheid vlees dat men eet», aldus dokter Kurt Straif. Bovendien wordt kanker ook veroorzaakt door andere voedingsgewoonten, genetische voorbeschiktheid of een pathologische toestand.

Volgens de Global Burden of Disease Project sterven wereldwijd jaarlijks 34.000 mensen aan kankers die te wijten zijn aan een overmatige consumptie van bewerkt vlees. Ter vergelijking: per jaar komen eveneens 1 miljoen mensen om door kanker die veroorzaakt wordt door tabak en 600.000 aan het gebruik van alcohol.

«Deze resultaten steunen de huidige aanbevelingen om de consumptie van vlees te limiteren», aldus Christopher Wild. «Rood vlees heeft echter ook een voedingswaarde. Daarom is het belangrijk dat overheden risicoanalyses uitvoeren om de voordelen en nadelen van het vlees te vergelijken en een zo goed mogelijk voedingsadvies te geven aan de bevolking.»

Begin 2014 schreef onze Hoge Gezondheidsraad al dat een overmatig verbruik van rood vlees en met rood vlees bereide charcuterie de kans op dikkedarmkanker verhoogt. De HGR raadt aan om niet meer dan 500 gram rood vlees per week te consumeren.