Weyts maakt 20 miljoen euro vrij voor veilige schoolomgevingen

Weyts maakt 20 miljoen euro vrij voor veilige schoolomgevingen

Morgen start een nieuw schooljaar. Veel ouders brengen hun kind met de auto naar school omdat ze fietsen niet veilig vinden. En dat fietsen vinden ze net niet veilig omdat veel ouders hun kind met de auto naar school brengen. Weyts wil die vicieuze cirkel doorbreken.

"Een school ligt vaak aan een lokale weg en ik wil lokale besturen verleiden om kleine ingrepen te doen die de schoolomgeving veiliger maken", zegt Weyts. "Grote infrastructuurprojecten moeten lange procedures doorlopen, maar kleine ingrepen kunnen veel sneller een concreet verschil maken." Het gaat bijvoorbeeld om ingrepen die het onmogelijk maken om nog te parkeren aan de schoolpoort of om het instellen van schoolstraten, die autovrij zijn bij het begin en einde van de lesuren. Ook op de gewestwegen wil de minister een verhoogde inspanning.

1 euro voor 1 euro

Weyts wil dat het thema 'veilige schoolomgeving' opgepikt wordt in de lokale campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zo zullen de volgende gemeentebesturen zich verbonden hebben aan verkeersveilige schoolomgevingen en zijn ze gestimuleerd om meteen aan de slag te gaan. Als extra stimulans introduceert de minister ook hier het principe van '1 euro voor 1 euro'. Als een aantredend gemeentebestuur in het nieuwe beleidsplan een concreet investeringsbedrag voorziet voor schoolomgevingen, dan legt Weyts daar hetzelfde investeringsbedrag naast.