Weyts heeft oren naar versoepeling quarantaineregels in onderwijs

Weyts heeft oren naar versoepeling quarantaineregels in onderwijs
Belga / E. Lalmand

De CLB’s stellen voor dat kinderen die positief zijn en kinderen die positief testen op het coronavirus, thuis blijven van school. De huidige regels zouden immers nauwelijks werkbaar zijn. Dat zou in het basisonderwijs betekenen dat de regel van vier verdwijnt. Die schrijft voor dat een klas voor vijf dagen in quarantaine moet zodra er 4 (of 25% van de klas) besmette gevallen zijn in die klas.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) riep echter op niet «om de drie dagen» van regels te veranderen, al gaf hij aan dat over die regels wel wordt nagedacht. Hij herhaalde daarbij zijn oproep om in elke klas een CO2-meter te voorzien. Vandenbroucke is ook voorstander van de boostervaccinatie van jongeren tussen 12 en 18 jaar.

Onderwijsinspectie springt bij

Intussen hebben reeds 19 scholen gemeld dat ze tijdelijk gaan sluiten, zo zei minister Weyts. Verwacht wordt dat nog meer scholen dit voorbeeld gaan volgen, veelal door personeelsuitval. Inspecteurs van de Onderwijsinspectie zullen daarom in de komende weken de kans krijgen om in de bres te springen, om scholen met veel leerkrachten in quarantaine uit de nood te helpen.

De 150 personeelsleden van de Onderwijsinspectie hebben in normale tijden een veelzijdig takenpakket. Ze doen doorlichtingen op scholen, voeren controles uit in onder meer internaten en het huisonderwijs, verrichten onderzoek en brengen adviezen uit over bijvoorbeeld nieuwe leerplannen of scholen. Maar sinds de start van de coronacrisis heeft de Onderwijsinspectie de eigen werking grondig aangepast en zich in meerdere periodes toegelegd op het ondersteunen van scholen.