Wetenschappers waarschuwen EU voor "desastreus" plan om bomen te laten verbranden

Wetenschappers waarschuwen EU voor "desastreus" plan om bomen te laten verbranden

Honderden wetenschappers en milieuorganisaties vragen de Europese Unie in een open brief om af te stappen van het "desastreuze" voornemen om toe te staan dat volledige bomen en voedingsgewassen verbrand worden om de doelstellingen inzake hernieuwbare energie te halen. Het Europees Parlement stemt volgende week over de zaak. De richtlijn die in Straatsburg ter stemming voorligt, dreigt wereldwijd schade te berokkenen aan bossen en wouden en de klimaatverandering in de hand te werken, betogen de wetenschappers. Eén van de auteurs van de brief is de Belg Jean-Pascal van Ypersele, die tussen 2008 en 2015 vicevoorzitter was van het VN-Klimaatpanel IPCC. Meer dan 500 collega's zijn het met hem eens.

Het probleem is dat de richtlijn landen, energiecentrales en bedrijven dreigt toe te staan dat ze bomen verbranden om hun doelstellingen op het vlak van hernieuwbare energie te halen. "Het neerhalen van bomen in het kader van bio-energie laat koolstof vrijkomen die anders in de bossen opgesloten zou blijven. Hout aanwenden dat anders voor het maken van houtproducten zou worden gebruikt, zal er bovendien voor zorgen dat er op andere plekken wordt gekapt om dat hout te vervangen", luidt het.

Zelfs als hout kolen, olie of gas vervangt als energiebron, zal de CO2-uitstoot toenemen en zal er een motor op de klimaatverandering worden gezet, luidt de waarschuwing. Om nog maar een derde van de Europese doelstellingen inzake hernieuwbare energie te halen, is bovendien meer dan 100 procent van de hoeveelheid hout nodig die elk jaar in Europa wordt gekapt. "Omdat de vraag naar hout en papier niet zal verdwijnen, zal dit leiden dan ook tot de afbouw van bossen over heel de wereld", luidt het. Zo dreigen de grote beperkingen inzake de uitstoot van CO2 die bereikt kunnen worden door in te zetten op zonne- en windenergie, tegen 2050 omgebogen te worden in een grote stijging van de uitstoot.

Het Europees Parlement stemt wellicht volgende woensdag over het voorliggende energiepakket. Volgens de groene fractie probeert de Europese Volkspartij de stemming nog uit te stellen, maar is er een meerderheid om het punt op de agenda te houden.

bron: Belga