Wetenschappers ontdekken nieuwe dinosaurus

Wetenschappers ontdekken nieuwe dinosaurus

De fossiele resten van de dino werden vorige eeuw al blootgelegd in Frankrijk, en daarna werd het skelet bewaard in het Muséum national d'Histoire naturelle. Pas recent hebben archeologen de resten uitvoerig bestudeerd, en ze kwamen tot de conclusie dat het om een nieuwe soort gaat.

Langer dan een bus

De gigant kreeg de naam Vouivria damparisensis. Het gaat om een planteneter die zo'n 15.000 kilo woog en meer dan 15 meter lang kon worden. Ter vergelijking: dat is nog een pak langer dan een bus. Het dier zou maar liefst 160 miljoen jaar oud zijn. 

“Vouivria moet een herbivoor geweest zijn die allerlei soorten vegetatie at,” vertelt onderzoeker Philip Mannion aan de BBC. “Zoals varens en coniferen.” Nog volgens de wetenschapper behoort Vouivria tot de Titanosauriform-groep, een diverse groep plantenetende dinausaurussen. In eerste instantie dachten onderzoekers dat deze groep alleen maar voorkwam in Afrika en de VS, maar blijkbaar kwamen ze ook in Europa voor.