West-Europese landen vormen alliantie tegen sociale dumping in wegvervoer

West-Europese landen vormen alliantie tegen sociale dumping in wegvervoer

Ministers uit negen West-Europese landen komen dinsdag bijeen in Parijs om een alliantie voor eerlijke concurrentie en tegen sociale dumping in het wegvervoer boven de doopvont te houden. De zogenaamde "Alliantie wegvervoer" bestaat uit België, Oostenrijk, Denemarken, Duitsland, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Zweden en Frankrijk. De negen landen gaan op Europees niveau ijveren voor een strengere aanpak van sociale dumping in het wegvervoer. Ze gaan in Parijs een verklaring ondertekenen waarin ze zich onder meer voornemen de controlepraktijken te verbeteren en gemeenschappelijke standpunten te verdedigen.

"Dit memorandum zal aan onze landen de kans geven om nog maar eens te onderstrepen dat een verdere marktopening in de sector van het goederenvervoer over de weg pas aanvaardbaar wordt wanneer voorafgaandelijk een Europese harmonisering op sociaal vlak is doorgevoerd en daarmee samenhangend een reeks andere maatregelen zijn genomen, met name inzake de interpretatie van de regels en de controle", licht federaal mobiliteitsminister François Bellot toe.

De betrokken landen ijveren al langer voor Europese maatregelen om oneerlijke concurrentie en sociale dumping in het wegvervoer aan te pakken. In september vorig jaar schreven ze daarover nog een brief aan eurocommissaris Violeta Bulc.

bron: Belga