Wesphael is "narcist, leugenaar en manipulator"

Wesphael is "narcist, leugenaar en manipulator"

Volgens de psychiater die aangesteld werd door de onderzoeksrechter in het onderzoek naar de dood van Véronique Pirotton is beschuldigde Bernard Wesphael een narcist, een manipulator en een leugenaar. Het proces van Wesphael, die beschuldigd wordt van doodslag op Pirotton, hervatte voor het hof van assisen in Bergen met het verhoor van de psychiater. De twee zalen zaten overvol.

Psychiater Hans Hellebuyck zei dat Wesphael voor zijn daden verantwoordelijk is. Hellebuyck vatte zijn werk aan met de reconstructie van de feiten in kamer 602 van Hotel Mondo in Oostende. De beschuldigde gaf hem zijn versie van de feiten en bekeek vervolgens de video-opname van de reconstructie. De psychiater confronteerde hem daarna met de bevindingen van de wetsgeneesheer en de resultaten van het onderzoek.

"Hij gedroeg zich onpersoonlijk, neutraal en zeer beheerst tijdens de reconstructie. Toen hij daarna geconfronteerd werd met de bevindingen van de wetsgeneesheer verloor hij de controle en riep hij, duidelijk geïrriteerd: 'Denkt u dat ik haar gedood heb? ' Hij begon op theatrale wijze te huilen. Wat mij opviel, was dat hij soms iets vertelt waarvan hij zelf weet dat het onmogelijk is."

De psychiater ontmoette Wesphael daarna in de gevangenis van Brugge. Het ging er onder meer over zijn passage bij Ecolo, de partij die hij mee oprichtte, maar in 2012 verliet. "Hetgeen hij vertelt, komt niet overeen met de realiteit. Hij zegt dat hij Ecolo in 2012 verliet, maar we komen niet achter de echte reden. Volgens hem verliet hij een waardenpartij die veranderd was in een machtspartij." Op medisch vlak stelt de psychiater dat Wesphael zijn alcoholprobleem ontkent.

Volgens de expert kunnen zijn persoonlijkheidskenmerken de feiten verklaren. "Hij is narcistisch, bevestigen sommige getuigen. Anderen zeggen dat hij rebels is en nood heeft aan veel erkenning. In het moraliteitsonderzoek gaan de omschrijvingen alle richtingen uit. Sommigen noemen hem een idealist en eerlijk. Anderen zijn minder positief."

De expert stelde vast dat Wesphael geen emoties toonde tijdens zijn politieverhoor. "De laatste jaren van zijn politieke carrière doorstond hij verschillende vernederingen. Hij had ook schulden. Een afwijzing is voor hem hem wellicht een grote narcistische belediging, en dat zette hem aan om de feiten te plegen, als je ervan uitgaat dat hij schuldig is."

Jean-Philippe Mayence, advocaat van de beschuldigde, vroeg de expert of hij respect heeft voor het vermoeden van onschuld. "Als hij zegt onschuldig te zijn, kan ik dat in het rapport bijschrijven", antwoordde de expert. Hellebuyck besloot dat de beschuldigde de neiging heeft om te liegen. "Hij vertelt soms dingen waarvan iedereen weet dat ze onmogelijk zijn, bijvoorbeeld over de plastiek zak op het gezicht van het slachtoffer. Hij heeft de neiging om de publiek te manipuleren, onder meer met de brief die hij aan Belga stuurde, waarin hij medelijden probeert op te wekken door met zelfdoding te dreigen."

bron: Belga