Wesphael heeft verlammende angst

Wesphael heeft verlammende angst

Twee technische adviseurs van de verdediging van Bernard Wesphael, die voor het assisenhof in Bergen terechtstaat voor de doodslag op zijn vrouw Véronique Pirotton, zeggen dat hij een verlammende angst heeft. De twee, psychiater Michel Dufrasnes en psycholoog Laurent Devoitille, ontmoetten Wesphael in augustus, september en oktober 2015. De adviseurs bestudeerden de persoonlijkheid van de beschuldigde aan de hand van vijf criteria en kwamen tot een positief resultaat. Volgens hen is Wesphael noch asociaal, noch borderline, noch psychopaat. "Hij gedroeg zich stabiel, coherent, maar hij had een verlammende angst die zijn gedrag bepaalde", zei Dufrasnes.

"De beschuldigde kent een ernstig gebrek aan affectie en beleefde enkele zeer traumatiserende momenten in zijn leven. Toch bracht hij er structuur in. Wesphael is gevoelig voor wat over hem wordt gezegd", zei Dufrasnes verder.

Devoitille moest de persoonlijkheid van Wesphael beschrijven, zonder dat hij toegang had tot het strafdossier. Hij voerde drie internationaal erkende tests uit, die telkens een paar uur duurden. Volgens de tests was alles samenhangend.

De expert stelde onder meer vast dat Wesphael van zichzelf niet het beeld heeft dat hij een narcist is, zoals eerder de psychiatrisch expert aanvoerde die door de onderzoeksrechter werd aangesteld. "Hij heeft eerder een negatief, naïef zelfbeeld. Hij stapelde de mislukkingen op alvorens het Waals Parlement te verruilen voor de gevangenis." Maar zijn zelfbeeld zou niet dramatisch slecht zijn.

Wat betreft de IQ-test waar Wesphael amper 83 op haalde, zegt de expert dat de resultaten omstreden zijn. "De score is laag, maar het is goed mogelijk dat dat het gevolg is van zijn verlammende angst. Na de eerste expertise lag zijn hoofd op het schavot."

Na de uiteenzetting stelde Philippe Moureau, de advocaat van de burgerlijke partijen, enkele vragen aan de technische adviseurs van de verdediging. "U schrijft dat Wesphael zich constructief opstelde. Had u verwacht dat dat anders zou zijn?" Dufrasnes antwoordde dat een psychopaat zou blijven liegen. Maar niet Wesphael dus, die een logisch verhaal had, gekenmerkt door angst.

bron: Belga