Werkt Samsung ook met sjoemelsoftware?

Werkt Samsung ook met sjoemelsoftware?

Uit tests van de onderzoeksgroep ‘ComplianTV' blijkt dat tv's van Samsung tijdens officiële tests in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij vooruit- of terugspoelen van beelden, hun helderheid en verbruik verminderen. Dat doen ze echter niet in gelijkaardige gevallen bij dagelijks gebruik. Volgens de onderzoeksgroep is het mogelijk dat de televisies de testomstandigheden ‘herkennen' en weten dat ze op dat moment minder moeten verbruiken. Volgens Samsung is daar niets van aan. De betrokken functie, de zogenoemde ‘motion lighting', zou ook bij dagelijks gebruik de helderheid soms verlagen om energie te besparen.

Ecomodus

Noah Horowitz, van de Amerikaanse controle-autoriteit, zegt dat momenteel nog onderzocht wordt of televisiefabrikanten misbruik maken van de testprocedures, «maar voor een kwaadwillige fabrikant is het niet moeilijk om software te installeren die de test herkent en om vervolgens in een soort van ‘eco-modus' te gaan», zegt hij aan The Guardian. Zo'n gang van zaken is niet illegaal, maar de Europese Commissie wil werk maken van wetgeving die het verhindert.

Hoog verbruik

Voor gezinnen maakt het verbruik van de televisie in elk geval een groot verschil. Een televisietoestel kan tot 10% van het total energiebudget opslorpen. Berekeningen wijzen uit dat het totale elektriciteitsverbruik van tv's in Europa even hoog ligt als het totale elektriciteitsverbruik van heel Zweden en Portugal samen. En dat cijfer blijft stijgen.

(Foto Karlis Dambrans)