Werknemer wil meer diversiteit op de werkvloer

Werknemer wil meer diversiteit op de werkvloer

Rekruteringsexpert Hays stelde als onderdeel van hun Diversion & Inclusion Survey aan meer dan 200 personen de vraag welke bevolkingsgroep het meest ondervertegenwoordigd is op de arbeidsmarkt. 22,9% van de respondenten antwoordde daarop dat bedrijven vooral moeten focussen op het aantrekken van andere etnische groepen, meer nog dan van vrouwen (16,4%). Dat werknemers openstaan voor een diverse werkomgeving blijkt ook uit de overige cijfers: 9% wilt meer 50+'ers op de werkvloer, 7% meer personen met een beperking en 7% vindt het aanwerven van mensen uit de LGBTQ+-gemeenschap een prioriteit. Voorgenoemde resultaten tonen de opvallendste verbeterpunten voor bedrijven, maar sluiten niet uit dat de bevraagden voor de andere groepen ook om meer aandacht van hun bedrijfsleiding vragen.

Diverse samenleving vraagt divers personeelsbestand

Opmerkelijk is dat 20,9% vindt dat het huidige personeelsbestand reeds een realistische weerspiegeling van de samenleving is. Robby Vanuxem, Managing Director bij Hays nuanceert: “Sommige demografische groepen zoals etnische minderheden, vrouwen en de LGBTQ+-gemeenschap komen echter nog steeds met discriminatie in aanraking tijdens het solliciteren en op de werkvloer. Diversiteit is dus helaas nog niet overal een realiteit of evidentie.”

Bedrijven die diversiteit en inclusie omarmen in hun strategie, ervaren nochtans voordelen. Een diverse en inclusieve werkomgeving heeft immers volgens de respondenten een positieve invloed op de bedrijfscultuur (61,2%) én het aantrekken van potentiële toptalenten (52,2%). “We sporen alle werkgevers aan om actief aan een divers en inclusief personeelsbeleid te werken. Dat is essentieel om nieuwe talenten aan te trekken en dus ook voor het blijvende succes van de organisatie”, vertelt Vanuxem.

Waardering en respect

Wat definieert nu precies een diverse en inclusieve werkplek? “Diversiteit gaat verder dan alleen geslacht of sociaal-culturele afkomst. Het gaat over waardering, respect, het omarmen van individuele verschillen en geloven dat dat waarde kan toevoegen aan onze werkplek. Mensen voelen zich sterker gewaardeerd, wat leidt tot meer motivatie. Het maakt de werknemers ook trots om voor een bedrijf te mogen werken. Meer diversiteit weerspiegelt zich ook in de bedrijfsresultaten, want gemotiveerde en gelukkige werknemers zijn productiever. Een divers en inclusief personeelsbeleid is een pure win-winsituatie”, aldus de Managing Director.