Werkgevers engageren zich voor meer diversiteit op werkvloer

Een reeks werkgeversorganisaties heeft de eerste fase gelanceerd van een actieplan voor meer diversiteit op de werkvloer. Het doel ervan is de ondernemingen te wijzen op "de positieve gevolgen van een voluntaristisch diversiteitsbeleid", zo klinkt het in een persbericht van Beci, Boerenbond, VBO, UCM, Unisoc, Unizo, UWE en Voka. In een eerste fase willen de werkgeversorganisaties de ondernemingen informeren. "Wij willen laten zien dat de werkgevers niet hebben gewacht om te handelen. Daarom geven wij een podium aan een reeks ondernemingen die met hun diversiteitsbeleid een inspiratiebron en voorbeeld kunnen zijn." Vervolgens zullen de organisaties sensibiliseren (de ondernemingen aanzetten tot actie) en ook inspireren (ervoor zorgen dat de werkgevers ergens terechtkunnen met hun vragen en begeleid kunnen worden).

De werkgeversorganisaties wijzen erop dat België niet slecht scoort inzake diversiteit en dat de evolutie positief is. Zo behoort de loonkloof tussen mannen en vrouwen volgens hen tot de laagste van Europa, en is de werkgelegenheidsgraad bij oudere werknemers gestegen van 34,4 procent tien jaar geleden tot gemiddeld 46,5 procent in de eerste helft van 2017.

Op andere vlakken scoren we echter minder goed. Zo is de arbeidsparticipatie van mensen van vreemde origine een stuk lager dan die van autochtonen: respectievelijk 48,1 en 67,7 procent. "Er zijn natuurlijk nog andere verklaringen waarom bepaalde groepen minder gemakkelijk hun plek vinden op de arbeidsmarkt", klinkt het. "Toch mogen we niet ontkennen dat ook discriminatie een rol kan spelen. De werkgevers slaan daarom de handen in elkaar om beter te doen, vanuit de stellige overtuiging dat discriminatie op de werkvloer, in welke vorm ook, uit den boze is."

bron: Belga