Werkgevers dienen klacht in tegen privacyregels

Werkgevers dienen klacht in tegen privacyregels

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) trekt naar het Grondwettelijk Hof tegen de Belgische wet die uitvoering geeft aan de Europese privacyregels (GDPR). Dat melden De Tijd en L'Echo. Door die regels moeten bedrijven veel omzichtiger omspringen met de gegevens van hun klanten. Als ze de regels overtreden, kunnen ze zware boetes krijgen. Het VBO vindt het evenwel niet kunnen dat de sancties bij het niet-naleven van de regels niet in dezelfde mate voor de overheid gelden. Ze gelden alleen voor regeringsdiensten die in concurrentie treden met privéspelers op de markt.

"Het is niet correct dat de bedrijven die inspanningen hebben gedaan om zich te conformeren aan GDPR minder goed worden behandeld dan de overheden", zegt bestuurder-secretaris-generaal Philippe Lambrecht. Volgens hem is dat discriminatie. "Bedrijven worden de facto als minder betrouwbaar beschouwd omdat alleen zij kunnen worden bestraft."

Het VBO voelt zich gesterkt doordat de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State eerder al vraagtekens plaatsten bij de verschillende behandeling van de overheid en privébedrijven.

bron: Belga