Werkgever mag niet zomaar privé-mails lezen

Werkgever mag niet zomaar privé-mails lezen

Het Hof nam die beslissing in de zaak van een Roemeense man, die in 2007 aan de deur werd gezet. De man werd ontslagen omdat hij via een e-mailaccount dat voor professionele doeleinden bestemd was e-mails had gestuurd naar zijn broer en zijn verloofde. Hij had het daarin onder meer over zijn gezondheid en over zijn seksleven.

Privéleven werknemer geschonden

Het bedrijf had die conversatie opgeslagen en was op basis daarvan ook overgegaan tot ontslag. Maar de onderneming had zijn medewerker niet op de hoogte gesteld van de mogelijkheid dat de mails gecontroleerd zouden worden.

Het EHRM oordeelde dat het recht op een privéleven van de werknemer op die manier geschonden werd. Bedrijven mogen volgens het Hof wel degelijk de communicatie van werknemers controleren, maar pas nadat er enkele voorwaarden vervuld zijn. Zo moet de werknemer op voorhand op de hoogte worden gesteld van die mogelijkheid. Bovendien moet er een gegronde reden zijn om tot die controle over te kunnen gaan. Het bedrijf moet ook nagaan of er minder verregaande controlemaatregelen mogelijk zijn en of er minder drastische sancties dan een ontslag genomen kunnen worden.

Geen gevolg voor ons land

Volgens de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beter bekend als de Privacycommissie, verandert deze uitspraak echter niets voor ons land.

"Het is enkel een bevestiging van een CAO die de werkgevers en de vakbonden daarover in 2002 gesloten hadden", zegt voorzitter Willem Debeuckelaere. In dat document is ook vastgelegd dat de werkgever enkel controles kan uitvoeren wanneer de werknemers op de hoogte zijn van het bestaan van een controlesysteem. Bovendien moeten de controles proportioneel zijn en mogen ze geen inmenging in de persoonlijke levenssfeer van de werknemer vormen.