Werken voor een goed doel

Werken voor een goed doel

“Bij TEJO (Therapeuten voor Jongeren) kunnen jongeren tussen 10 en 20 jaar terecht voor gratis kortdurende psychotherapie. Ze kunnen gewoon binnenspringen en een gesprek met een therapeut aangaan of maken op voorhand een afspraak. Het is laagdrempelig, gratis en in vertrouwen. Een grote bende enthousiaste therapeuten combineren hun ‘betaalde job' met dit vrijwilligerswerk. Zo verkleinen we de wachtlijsten voor jongeren die hulp nodig hebben.”

Functie

“Ik werk er een viertal jaar als vrijwillig therapeut. Elke week geef ik op woensdag 2 tot 4 uur therapie. Dat houdt in dat ik voornamelijk met de jongere in gesprek ga over waar hij mee zit, de emoties die daarmee gepaard gaan en hoe hij hier beter mee kan leren omgaan.”

Motivatie

“Ik vind het belangrijk om, naast mijn privé-praktijk als psycholoog, ook vrijwilligerswerk te doen. Op deze manier krijgen ook jongeren die geen gesprekken met een psycholoog/psychotherapeut kunnen betalen (of hun ouders erbuiten wensen te laten) de kans op therapie. Daarnaast houd ik ervan om deel uit te maken van deze enthousiaste, gemotiveerde bende. Bovendien leer ik er nog elke dag bij, door te kunnen overleggen met collega's, door de opleidingen en supervisies.”

Vrijwilligers?

“TEJO is steeds op zoek naar psychotherapeuten en onthaalmedewerkers. Zelf heb ik een grote bewondering voor de manier waarop er bij TEJO met vrijwilligers wordt omgegaan. Ik voel me hier geapprecieerd, vertrouwd en ondersteund.”

Ben je op zoek naar een goed doel dat je als vrijwilliger of financieel zou kunnen steunen?

Surf naar Goededoelen.be, een website van de Koning Boudewijnstichting.