Wereldbank: "Landen op weg naar gendergelijkheid, maar coronacrisis creëert nieuwe uitdagingen"

Wereldbank: "Landen op weg naar gendergelijkheid, maar coronacrisis creëert nieuwe uitdagingen"

De balans voor meer gendergelijkheid is globaal positief, maar de vooruitgang gaat niet overal even snel. "De hervormingen die zijn gericht op het wegnemen van belemmeringen voor de economische inclusie van vrouwen zijn in veel regio's tussen september 2019 en 2020 traag en ongelijk verlopen", aldus het rapport, dat de titel 'Vrouwen, bedrijven en wetgeving in 2021' kreeg.

Uit het onderzoek blijkt bovendien dat er sinds de vorige publicatie in 2019 in het algemeen weinig verandering is opgetreden, aangezien vrouwen nog steeds slechts driekwart van de rechten hebben die toegekend zijn aan mannen. Vrouwen waren al in het nadeel voor de pandemie, en de overheidsinitiatieven om dat te verbeteren zijn, hoewel innovatief, in veel landen beperkt gebleven, aldus het rapport.

"Ondanks de vooruitgang die in veel landen is geboekt, zijn er enkele landen waar verontrustende omkeringen zijn genoteerd, bijvoorbeeld dat vrouwen niet meer mogen reizen zonder mannelijke begeleider", aldus David Malpass, voorzitter van de Wereldbank.

Pandemie

De COVID-19-pandemie heeft daarnaast de bestaande ongelijkheid in veel regio's verergerd. Zo kunnen veel meisjes wereldwijd niet naar school en verliezen vrouwen vaker hun job dan mannen. Ook het huiselijk geweld tegenover vrouwen is toegenomen sinds de start van de pandemie.

Toch zijn er redenen tot hoop, want veel economieën hebben van gendergelijkheid een absolute prioriteit gemaakt. Ook hebben veel regeringen maatregelen genomen om werkende vrouwen in staat te stellen de gevolgen van de coronapandemie het hoofd te bieden.

Ouderschap, inclusief ouderschapsverlof, blijft een van de terreinen waarop nog het meeste winst te boeken valt. Ook op het vlak van loon blijven er in veel landen nog grote verschillen tussen mannen en vrouwen.

Belgische vrouwen op papier gelijk aan mannen

In totaal werden 190 landen gescreend, drie meer dan tijdens het vorige onderzoek. België kreeg, net als Canada, Denemarken, Frankrijk, IJsland, Letland, Luxemburg, Portugal en Zweden, de perfecte score van 100, wat betekent dat mannen en vrouwen op papier gelijke rechten hebben. Jemen, Koeweit en Qatar behoren tot de slechtste leerlingen van de klas.