Welzijnssectoren zoeken voor komende tien jaar 16.000 medewerkers

Welzijnssectoren zoeken voor komende tien jaar 16.000 medewerkers

De komende tien jaar zullen meer dan 16.000 jobs moeten worden ingevuld om kwalitatieve en betaalbare dienstverlening te kunnen blijven garanderen in de jeugdhulp, kinderopvang en ondersteuning van mensen met een beperking. Dat blijkt uit een onderzoek van koepelorganisatie Vlaams Welzijnsverbond. Redenen voor de nood aan nieuwe medewerkers zijn het uitbreidingsbeleid van de sectoren en de vergrijzing. De werkgelegenheid in de welzijnssector steeg sinds 2012 met 6,9 procent of ruim 1.500 jobs. Dat komt overeen met een groei van gemiddeld 1,7 procent per jaar, wat een veel grotere stijging is dan die van de totale Vlaamse arbeidsmarkt. Daar stijgt de werkgelegenheid met gemiddeld 0,8 procent op jaarbasis.

Er is ook nood aan nieuwe medewerkers vanwege de toenemende vergrijzing. "In 2010 was 25,2 procent van het personeel in de betrokken welzijnssectoren ouder dan 50 jaar; in 2017 is dat aandeel al opgelopen tot 29,1 procent. De groei situeert zich vooral in de groep 55-plussers. Die groep zou tegen 2021 ruim een vijfde van het personeelsbestand uitmaken", klinkt het. "Heel wat medewerkers zullen de komende jaren dus met pensioen gaan."

De zoektocht naar 16.000 nieuwe jobs wordt door de krapte op de arbeidsmarkt een stevige uitdaging, zegt directeur van het Welzijnsverbond Hendrik Delaruelle. "Ik hoor nu al regelmatig directeurs die door de schaarste moeite hebben om vacatures in te vullen. We zullen buiten de traditionele vijvers moeten vissen door bijvoorbeeld meer mensen op te leiden op de werkvloer."

Ook moet volgens hem volop ingezet worden op loopbanen met toekomstperspectief. "We zijn blij dat de Vlaamse regering daar mee op inzet met haar actieplan 4.0, maar dat moet in de volgende legislatuur grondig worden geanalyseerd en met de juiste strategische keuzes en bijbehorende middelen ondersteund. De welzijnssector profileren als een aantrekkelijke werkgever is meer dan ooit noodzakelijk."

Het Vlaams Welzijnsverbond analyseerde het personeelsbestand van 201 werkgevers in de sectoren ondersteuning van personen met een handicap, jeugdhulp en gezinsondersteuning, kinderopvang en Centra voor Ambulante Revalidatie voor het jaar 2017, goed voor ruim 23.000 werknemers.

bron: Belga