Weg naar overkapte Antwerpse ring is ingeslagen

Weg naar overkapte Antwerpse ring is ingeslagen

Voor de ene een lokaal symbooldossier, voor de andere een zaak van Antwerps staatsbelang. De heraanleg van de Antwerpse ring is al twintig jaar een onderwerp van discussie, met de meningen van de Vlaamse regering en het stadsbestuur lijnrecht tegenover die van actiegroepen zoals Ademloos, stRaten-Generaal en Ringland. Aan die strijd lijkt nu deels een einde te komen met de opdracht voor een gezamenlijk onderzoek naar de overkapping van het zuidelijke deel van de ringweg.

Splitsing in noord en zuid

Het dossier werd gedeblokkeerd door de overkappingsintendant Alexander D'Hooghe. Hij zette de partijen opnieuw aan tafel door het traject in twee delen te splitsen. Een overkapping van het zuidelijke deel, van de Kennedytunnel tot aan het Sportpaleis, was altijd al minder gecontesteerd, omdat de ring daar al ingebed ligt. Noordelijker ligt de ring hoger, waardoor een dak op de ring zetten gecompliceerder is.

Het onderzoek zal ook alternatieven bestuderen voor de ‘Hollandse Knoop', nabij het Sportpaleis. Oorspronkelijk was daar een op- en afrittencomplex met twintig rijvakken voorzien, maar dat stuitte op veel kritiek.

De Antwerpse actiegroepen hopen tijdens het overleg ook de aanpassing van het Oosterweeltracé te kunnen bespreken. Voor burgemeester Bart De Wever (N-VA) staat het traject echter niet ter discussie. «Als we op een redelijke termijn een oplossing willen, zal het Oosterweel zijn. Van dat inzicht gaan we bij leven en welzijn niet afwijken», aldus de burgemeester.