WEF Davos - België prijst zich in Davos aan met positief ondernemersklimaat en goed onderwijs

Geen power breakfast deze keer, maar een power reception: op die manier probeert premier Charles Michel woensdagavond in Davos, in aanwezigheid van het koningspaar, de vicepremiers Kris Peeters en Alexander De Croo en Vlaams minister-president Geert Bourgeois bedrijfsleiders te verleiden om in België te investeren. De premier legde daarbij de nadruk op het positieve investeringsklimaat dat de huidige regering heeft gecreëerd. Bourgeois van zijn kant benadrukte de kwaliteit van het onderwijs in Vlaanderen. Op de power reception hadden ruim 130 bedrijfsleiders ingetekend, meer dan in het verleden en ook opvallend meer buitenlandse spelers dan Belgische managers. De premier wees op de verwezenlijkingen van zijn regering, met de tax shift en de jobcreatie. Bourgeois op zijn beurt zei fier te zijn op het topniveau van ons onderwijs. "Dit stelt ons in staat goed opgeleide en gemotiveerde arbeidskrachten ter beschikking te stellen".

Minister van Werk Kris Peeters wees in de marge nog op een andere concrete verwezenlijking: de innovatie-aftrek (ter vervanging van de octrooiaftrek, red) die net vandaag in het parlement is goedgekeurd. "Die is voor multinationals of farmaciebedrijven met veel inkomsten uit octrooien erg interessant".

De hervorming van de vennootschapsbelasting is één van de werven voor dit jaar, maar er is nog geen akkoord en dus kon Michel er op het World Economic Forum nog niet mee uitpakken. Al zorgt de hervorming ook voor onrust bij de bedrijven, omdat het allemaal zo traag vordert en men vreest uiteindelijk toch meer te zullen moeten betalen. Pieter Timmermans van het VBO heeft er vertrouwen in. "Het is erg complex en daarom goed dat de premier dit naar zich toe heeft getrokken". Maar Timmermans pleit ervoor dat de regering goed doordacht tewerk gaat, rekening houdend met de situatie in de buurlanden en met eventuele neveneffecten. "Anders krijgen we het niet uitgelegd aan multinationals".

bron: Belga