«Weer tijd voor nieuwe collega's»

«Weer tijd voor nieuwe collega's»

Netwerken, systemen en producten van BASE en Telenet zijn nog niet volledig geïntegreerd. Maar intern is de nieuwe organisatie klaar om dit uitdagende project tot een goed einde te brengen.

Het geheim van deze geslaagde integratie?

Sterke, open bedrijfscultuur

Fusies durven wel eens falen door botsende bedrijfsculturen. Niet zo bij BASE en Telenet. “Wij passen cultureel goed bij elkaar als dynamische organisaties met weinig hiërarchie en een open cultuur”, ervaart Lieve Beckers.

“Het draait hier niet enkel om werk, werk”, zegt Katleen Wouters. “Er hangt hier een heel positieve sfeer, waar ook zachtere zaken van belang zijn.”

Veel fysiek overleg

Het is altijd gezellig druk in de gangen en open offices in Mechelen. Collega's wandelen dan ook vaak naar elkaars bureau. Dit pad wordt niet verlaten omdat het hoofdkantoor naar Woluwe is verhuisd. “Mijn teams zijn verspreid over deze twee vestigingen”, zegt Lieve. ”Dit vraagt dus wel wat afwisselen tussen de twee locaties” Ook Oliver Snyers wisselt af voor vergaderingen. “Omdat echte ontmoetingen het teamgevoel stimuleren, rijden we naar elkaar toe. Je leert elkaar zo veel beter begrijpen.”

Uitdagingen met plezier aanpakken

Het zijn intensieve maanden. “Het is inderdaad ook hard werken”, erkennen Oliver, Katleen en Lieve. De resultaten wakkeren het werkplezier aan.

“Het leuke is dat ons werk in de missie staat van Telenet, namelijk het bouwen van een superieur netwerk”, zegt Katleen. “Onze Technology & Operations-afdeling sluit nu onder meer de gsm-masten van BASE aan op ons glasvezelnetwerk.”

Job kiezen die bij persoon past

Intern werd een hele puzzel gelegd. “De bedoeling was om voor iedereen een plek binnen de organisatie te vinden”, zegt Lieve

Katleen vergelijkt het met haar eigen sollicitatie twee jaar geleden: “Ze vroegen door over wat ik wilde, kon en belangrijk vond. Op het einde wisten ze welke job bij me paste.”

Nieuwe krachten aantrekken

Lieve zoekt vandaag acht mensen. Oliver heeft een vacature. “Zelf ben ik pas drie weken geleden begonnen aan het hoofd van het marketing team van Telenet Business”, zegt Oliver. “Ik denk dat ze me op deze stoel gezet hebben net omdat ik uit een andere sector kom, ervaring heb met Wallonië en out-of-the-box denk. In mijn vorige jobs heb ik wel een paar fusies en integraties meegemaakt. En wat ik hier merk, is dat hier een positieve energie heerst waarin mensen uit twee bedrijven er het goede van inzien.”

www.telenet.be/jobs

 

Drie kenmerken van een echte Telenet-medewerker:

  • Communicatief sterk: Voortdurend overleg met collega's van andere afdelingen, liefst fysiek en open.
  • Durven beslissen: Elke medewerker moet op elk moment goede beslissingen kunnen en durven nemen. Vaak in overleg met collega's.
  • Verlekkerd op verandering: De telecomwereld is voortdurend in verandering. Openstaan voor nieuwigheden en er creatief mee opspringen, is cruciaal.

 

“?Ruimte voor initiatief?”

Oliver Snyers, GoToMarket director bij Telenet Business

“Als ik terugkijk op mijn eerste drie weken bij Telenet,

merk ik dat er meteen veel ruimte was voor initiatief.

Gelukkig. Want dat geeft me energie.

“?Geen dag beklaagd?”

Katleen Wouters, manager delivery aftercare

“Tijdens mijn vorige job bij een aannemer ontving ik informatie over netwerken van operatoren.

Vandaag bepaal ik mee de richting die Telenet met haar netwerk uitgaat.

Ik heb het me nog geen dag beklaagd.”

“?Boeiend en uitdagend?”

Lieve Beckers, director corporate control & reporting

“Ik kom van BASE en heb al veel geleerd door de integratie.

Het is een beetje als veranderen van job.

Heel boeiend en uitdagend.”

Deze testimonial wordt u aangeboden door Metro-partner Telenet