Weekendwerk zorgt voor hoger risico op depressie

Weekendwerk zorgt voor hoger risico op depressie

Waardeloos en incapabel

Een onderzoek van UCL en Queen Mary University of London nam de gegevens van 20.000 werknemers onder de loep. Uit die analyse bleek dat mensen die ook tijdens het weekend werken, meer risico lopen op depressies. Bij vrouwen gaat het om een verhoging van 4,6%, bij mannen is dat 3,4%. Ze voelden zich vaak waardeloos en incapabel.

Weekendwerk

Maar waarom? Een mogelijke oorzaak is dat veel weekendwerkers tewerkgesteld zijn in lager betaalde sectoren, die sowieso gevoeliger zijn voor depressie. Opvallend is ook dat vrouwen gevoeliger blijken voor weekendwerk dan mannen. Hoofdonderzoeker Gill Weston geeft een woordje uitleg: "Dit is een observatiestudie, dus het is niet mogelijk om de exacte oorzaken te bepalen. We weten echter dat vrouwen vaak een groter deel van het huishouden op zich nemen dan mannen, wat zorgt voor extra werkuren, meer tijdsdruk en soms te veel verantwoordelijkheden. De meest depressieve werknemers waren bovendien vaak ouder, hadden een lager inkomen, rookten, hadden fysiek zware jobs en waren algemeen ontevreden met hun werk."

Lange werkweek

Naast weekendwerk bleken ook overuren door de week een zware last te zijn. Wederom waren het vooral vrouwen die daaronder te lijden hadden. Zij die meer dan 55 uur per week werkten, hadden maar liefst 7,3% meer kans op depressie dan vrouwen met een 'normale' werkweek. "We hopen dat de resultaten werkgevers en beleidsmakers zullen aanzetten om na te denken over hoe ze de werkdruk kunnen doen dalen. Hopelijk kunnen ze vrouwen met lange werkweken beter ondersteunen, zonder hen te verbieden om meer te werken indien ze daartoe bereid zijn", aldus Weston.