"We zullen heel verstandig moeten omgaan met het versoepelen van de maatregelen"

"We zullen heel verstandig moeten omgaan met het versoepelen van de maatregelen"

Oostenrijk heeft de coronacrisis goed kunnen indammen. Tot nu toe vielen er ‘slechts' 220 doden als gevolg van het virus. Dat komt voornamelijk omdat zij erg vroeg zware maatregelen troffen. Vanaf 14 april worden die maatregelen trapsgewijs versoepeld. Zo zullen er meer winkels mogen opengaan, al worden mensen wel verplicht om mondmaskers te dragen.

Te vroeg voor ons

Voor ons land is het nog te vroeg voor een versoepeling van de maatregelen. “Dat kan pas als het aantal hospitalisaties laag genoeg is, als er voldoende getest kan worden en aan contactopsporing via apps kan gedaan worden”, vertelde Pierre Van Damme aan Radio 1.

Scholen gefaseerd heropenen

De professor epidemiologie aan de Universiteit Antwerpen gaf in het VTM Nieuws mee dat het belangrijk is om de situatie van Oostenrijk – en ook Denemarken, waar hetzelfde gebeurt – goed in het oog te houden. We kunnen daar immers veel uit leren. “We zullen heel verstandig moeten omgaan met de maatregelen. Die landen hebben al aangekondigd dat ze hun grenzen gaan sluiten en gesloten gaan houden voor een hele tijd om geen import te hebben zoals we in China bijvoorbeeld gezien hebben. Ze spreken ook over het openen van scholen, maar ze gaan dat gefaseerd doen, bijvoorbeeld eerst alleen het lager onderwijs en dan zien of je tegen de zomer ook de middelbare scholen terug kunt openen”, klinkt het.

Bevolking gecontroleerd in contact laten komen met coronavirus

Ook een mogelijkheid is om de bevolking gecontroleerd in contact te laten komen met het virus zodat het haalbaar blijft voor de ziekenhuizen. “Het zou ideaal zijn mochten we een mooi evenwicht vinden waarbij we een beetje loslaten zodat we een deel van onze bevolking automatisch met het virus in contact laten komen, maar onze ziekenhuizen tegelijkertijd de ziektelast ook telkens aankunnen. Dat gaan we dan wel voortdurend en op een heel verstandige manier moeten monitoren”, legt hij uit.

Uitsterven van epidemie

Op den duur zou het virus vanzelf moeten verdwijnen. “Door op een verstandige en voorzichtige manier om te gaan met de maatregelen gaan we ervoor zorgen dat de epidemie zal uitsterven. Eenmaal het virus zich niet meer kan verspreiden, stopt het ook. Maar dan wil je uiteraard niet dat het binnenkomt via het buitenland, dus daar gaan we zeer voorzichtig moeten zijn”, besluit hij.