"We zijn klaar in de mate van het mogelijke"

"We zijn klaar in de mate van het mogelijke"

Om de gevolgen van de brexit zo goed als mogelijk op te vangen, heeft de federale regering de voorbij maanden tal van maatregelen genomen. Er zijn onder meer extra douaniers en politieagenten aangeworven om overlast door nieuwe formaliteiten en mogelijke verkeersdrukte zo goed mogelijk op te vangen. "We zijn klaar in de mate van het mogelijke", zei premier Charles Michel na afloop van de ministerraad. Hoe de uitstap van Groot-Brittannië uit de EU er precies zal uitzien, is nog koffiedik kijken. Maar de kans dat er eind oktober een harde brexit komt, is behoorlijk groot. Ons land is een van de landen die het hardst door de brexit getroffen dreigt te worden, vooral in de voedings- en textielsector.

Vrijdag maakte de ministerraad een stand van zaken op van de maatregelen die intussen zijn genomen. Van de 386 douaniers die er extra voorzien waren, zijn er al 305 in dienst, dertien volgen binnenkort. De overige zullen worden aangeworven, al gaf minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) wel mee dat kandidaten vinden niet evident is. Transporteurs en expeditiebedrijven die zich op de brexit voorbereiden werven immers zelf personeel aan met hetzelfde profiel.

De federale politie heeft 30 extra agenten aangeworven die in West-Vlaanderen zullen worden ingezet. De brexit brengt mogelijk extra verkeersdrukte met zich mee in de richting van de havens van Zeebrugge en Noord-Frankrijk. "Verkeersgeleiding zal mogelijk nodig zijn", zegt minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (C&V).

Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) zou 115 extra mensen inzetten met het oog op de brexit. Ook de Federale Overheidsdienst Economie krijgt twintig bijkomende ambtenaren voor controles op de kwaliteit van goederen en de strijd tegen namaak.

Samen met Nederland en Frankrijk heeft België het initiatief genomen om bedrijven in Centraal- en Oost-Europa te sensibiliseren om zich goed te informeren over de nodige douaneformaliteiten, zei minister van Werk Wouter Beke (CD&V).

bron: Belga