WE-Power en EDF Luminus huldigen 3 windmolens in Spy in

WE-Power en EDF Luminus huldigen 3 windmolens in Spy in

EDF Luminus en WE-Power huldigden eerder deze maand in aanwezigheid van Mevrouw Marie-Christine Marghem, Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, de drie windmolens van 3,4 MW in die ze samen hebben gebouwd langs de E42 in Spy. Een project dat kadert in het streven naar duurzame ontwikkeling van beide bedrijven.

Een gezamenlijk initiatief van EDF Luminus en WE-Power (Colruyt Group)

EDF Luminus, belangrijkste challenger op de Belgische energiemarkt en leider op het vlak van hernieuwbare energie, en WE-Power, het energiebedrijf van Colruyt Group, huldigden in aanwezigheid van Mevrouw Marie-Christine Marghem hun drie windmolens langs de E42-autosnelweg in Spy in. Een van deze windmolens is eigendom van WE-Power, de overige twee van EDF Luminus. Na de recente overname van de windmolens in Floreffe en Tessenderlo en de samenwerking met de bedrijven Marlux-Stradus (Gent) en Evonik (Antwerpen) is dit voor EDF Luminus de bevestiging van de samenwerking met Colruyt Group, een voorkeurspartner die zijn visie op duurzame ontwikkeling deelt.

Positieve impact op het milieu

Met een geïnstalleerd vermogen van elk 3,4 MW leveren de windmolens elektriciteit aan 5250 gezinnen. Hierdoor wordt jaarlijks 15.000 ton CO2-uitstoot vermeden in vergelijking met de uitstoot van een elektriciteitscentrale op steenkool. Deze besparing is vergelijkbaar met de uitstoot van meer dan 4000 voertuigen (1) of 1500 woningen (2). Tijdens windstille periodes zullen de piekcentrales voorzien in de elektriciteitsbehoefte.

Twee bedrijven die samen een beleid voor duurzame ontwikkeling uitwerken

EDF Luminus investeert al meer dan 50 jaar in de productie van hernieuwbare energie. Meer dan 10% van zijn productie is afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen van Belgische oorsprong. Het bedrijf wordt vandaag gezien als de koploper op het vlak van hydro-elektriciteit van het land en als een grote en onbetwistbare speler op het vlak van windenergie in België. Sinds begin dit jaar heeft EDF Luminus zijn windmolenpark uitgebreid met 18 windmolens. EDF Luminus baat in België in totaal 78 windmolens uit. EDF Luminus produceert nu jaarlijks 250 GWh aan windenergie, wat overeenkomt met de energiebevoorrading voor meer dan 70.000 gezinnen bij een standaardverbruik van 3,5 MWh/jaar.

WE-Power bezit al 7 windmolens en bundelt alle projecten van Colruyt Group rond duurzame energieproductie op land. Om een stabiele energieproductie te verzekeren, werkt het bedrijf met verschillende energievormen en technologieën, waaronder zonnepanelen en windmolens. Sinds juli 2013 is WE-Power de energieleverancier van de interne partners binnen Colruyt Group. Met zijn eigen energieleverancier kan Colruyt Group zijn verbruik optimaliseren, autonomer handelen op de energiemarkt en zijn kosten beheren.

(1) aan 15.000 km/jaar en een gemiddelde uitstoot van 152,5 g CO2/km voor het Belgische wagenpark.

(2) aan een gemiddelde uitstoot van 6150 kg/woning/jaar