"We naderen akkoord, maar morele plicht aanzegging te verlengen"

"We naderen akkoord, maar morele plicht aanzegging te verlengen"

Het lijkt erop dat er een akkoord in de maak is tussen spoordirecties en vakbonden over het kredietdagendossier. Daarover waren Franstalige en Vlaamse vertegenwoordigers van de socialistische spoorbond het deze namiddag eens, voor aanvang van een nieuwe vergadering. Minder eensgezindheid was er over de stakingsaanzegging die de Franstalige vleugel eerder op de dag verlengde met een extra week. "We naderen een akkoord", zei Serge Piteljon van CGSP Cheminots. Tegelijkertijd ziet hij geen graten in de verlenging van de stakingsaanzegging, waardoor er gestaakt zou kunnen worden van 12 tot en met 26 juni. "We hebben de morele plicht om onze mensen te beschermen", stelde Piteljon. Om geldig te zijn, moest de aanzegging nu worden ingediend. Anders zouden eventuele stakers niet gedekt zijn.

"Maar laten we eerst afwachten of de eerste week staking wel plaatsvindt", voegde de CGSP'er toe. "Ik denk persoonlijk dat er kans is op een akkoord. Ik ben niet pessimistisch gestemd."

Zijn collega van de Vlaamse vleugel van de socialistische vakbond (ACOD Spoor), Ludo Sempels, herhaalde dat hij alleen maar "akte neemt" van de extra aanzegging die door de Franse vleugel werd ingediend. "We hebben altijd gezegd dat we zoeken naar constructieve oplossingen", stelde hij. De Vlaamse vleugel meent "dat er een aanvaardbaar akkoord met evenwichtige elementen in de maak is" en zal woensdagavond of donderdagochtend de basis consulteren.

Bij de socialistische spoorbond is voorts vrijdag een nationaal uitvoerend bureau gepland om een standpunt in te nemen.

bron: Belga