"We focussen op de uitbreiding van het metronet naar het noorden"

"We focussen op de uitbreiding van het metronet naar het noorden"

Veertig jaar na de opening van de Brusselse metro is het tijd voor een uitbreiding van het net. Hoe staat het met het project voor de bediening van het noorden?

Brieuc De Meeus: "De uitbreiding van het metronet naar Bordet is een van de grootste dossiers die ons bezighoudt. De opening van de lijn is gepland voor 2024. We hebben de vergunningsfase al opgestart. Daarna zullen we moeten focussen op de omvorming van de premetrolijn tussen Albert en het Noordstation. Tot slot komt het grote werk: een tunnel graven naar Bordet. Dankzij die uitbreiding zullen we kunnen inspelen op de grote vraag naar mobiliteit in het noorden van het Brusselse Gewest. De bus- en tramnetten zijn er verzadigd."

Ook het bestaande metronet is tijdens de spits zo goed als verzadigd.

"Dat klopt voor de lijnen 1 en 5. Die worden vernieuwd om de capaciteit ervan te verhogen. In juli bestelden we een nieuw signalisatiesysteem. Dat zal de capaciteit tegen 2023 verhogen met een trein om de twee minuten of zelfs om de anderhalve minuut. Vandaag is het niet mogelijk om meer dan een trein om de twee en een halve minuut te laten rijden. We bestelden ook nieuwe metrostellen om de doorkomstfrequenties te verhogen."

Hoe zit het met de uitbreidingsplannen naar het zuiden toe?

"We zullen een haalbaarheidsstudie uitvoeren voor een lijn tussen Albert en Ukkel. Daardoor zouden we beschikken over een lange noord-zuidas die Bordet met het zuiden van Brussel zou verbinden. Maar ook al wordt dit plan bevestigd, het zal nog minstens tien jaar duren vooraleer het concreet wordt."

Voor elke verandering zijn er financiële middelen nodig ...

"Er is veel ambitie vanuit de politiek. De financiering volgt daarna wel."

Bovengronds ondervindt het tram- en busnet soms problemen met het verkeer. Wat kunt u daaraan doen?

"We worden soms uitgescholden in het verkeer. Daar kunnen we weinig aan doen. We zijn vragende partij voor zo veel mogelijk eigen ruimte. Dat helpt ons om onze commerciële snelheid te verhogen en te vermijden dat reizigers verschillende bussen na elkaar zien passeren, waarna ze lang op de volgende moeten wachten. Dat is echter niet altijd haalbaar. We moeten rekening houden met de vraag van de buurtbewoners. Over het algemeen hopen we dat de globale verbeteringen van het net nieuwe gebruikers zullen overtuigen en dat ze zullen leiden tot een algemene verbetering van het verkeer in Brussel. Ons bovengrondse netwerk zal er baat bij hebben."

De afgelopen jaren beslisten heel wat steden om hun openbaar vervoer de hele nacht door open te stellen. Wordt dat voor Brussel onderzocht?

"Brussel is Londen niet. Momenteel is er onvoldoende vraag om de nachtelijke dienstverlening te verantwoorden. We kunnen geen metrostel voor drie reizigers laten rijden. Tijdens het weekend volstaat het Noctisnachtnet. Daarnaast is de dienst Collecto beter afgestemd op de vraag van de Brusselaars."

Camille Goret