Wateroverlast pak duurder voor verzekeraars dan terreuraanslagen

Wateroverlast pak duurder voor verzekeraars dan terreuraanslagen

De regen en bijhorende wateroverlast van mei-juni vorig jaar heeft de verzekeraars 305 miljoen euro gekost, of gemiddeld 3.600 euro per schadegeval. Dat blijkt uit jaarcijfers van de sectorfederatie Assuralia. Dat is meer dan het dubbele van de schade als gevolg van de terreuraanslagen op 22 maart, waarvoor al 136 miljoen is opzijgezet. Al blijft de kost nog altijd een pak lager dan de pinksterstorm in 2014, die de verzekeraars meer dan 650 miljoen euro heeft gekost. De terreuraanslagen van 22 maart en de wateroverlast in het voorjaar maakten van 2016 alvast een moeilijker jaar dan 2015, dat uitzonderlijk rustig was, gaf voorzitter Hans De Cuyper van Assuralia dinsdag mee. De inkomsten bij Niet-Leven stegen met 1,7 procent tot 11,8 miljard euro, maar in een aantal takken zoals de brandverzekering of de verzekering arbeidsongevallen daalde de combined ratio of de mate waarin de kosten gedekt worden door de inkomsten uit verzekeringspremies. Voor alle schadetakken samen verbeterde de combined ratio bij Niet-Leven, van 98 procent in 2015 tot 97 procent in 2016.

Bij de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen daalde vorig jaar de frequentie van het aantal ongevallen: van 6,35 procent naar ongeveer 6,28 procent. Maar gemiddeld gaat het nog altijd om zo'n 1.200 dossiers per dag. De premie van deze verzekering bleef min of meer stabiel, terwijl de herstellingskosten alsmaar stijgen, merkte De Cuyper op. Er waren vorig jaar ook 709 erg zware schadegevallen, die elk gemiddeld bijna een half miljoen euro kostten.

Ook het aantal langdurig zieken (meer dan één jaar) nam opnieuw verder toe. "Hun aantal bedraagt nu al meer dan het aantal werkzoekenden", aldus de Assuralia-voorzitter. Vooral de psychologische aandoeningen stijgen: hun aandeel bedraagt nu al 3 procent, tegen 1 procent in 2001.

Bij de Levensverzekeringen kampte de sector het voorbije jaar dan weer met een verdere daling van het incasso (premies, red.), tot 14,9 miljard euro. De daling (geschat op 4,6 pct) is wel minder groot dan de -5,7 procent het jaar voordien. Levensverzekeringsproducten met een gegarandeerde rentevoet (tak21-22) kenden zelfs een lichte groei van 1,5 procent. De Cuyper verwijst naar het feit dat de rente op heel wat spaarboekjes is verlaagd tot het wettelijk minimum en deze langetermijnproducten dus een alternatief vormen. Bij de beleggingsfondsen daalde het incasso op zijn beurt met ruim 27 procent.

Door de lage rente hebben heel wat verzekeraars het moeilijk om het beoogde rendement te halen, wat de herstructureringen van de jongste tijd verklaart, aldus De Cuyper. Terwijl er in 2015 nog bijna 23.000 mensen in de sector werkten, waren dat er vorig jaar naar schatting 600 à 1.100 minder.

Om de levensverzekeringen een nieuw elan te geven, pleitte Assuralia dinsdag voor een "significante verlaging" tot zelfs afschaffing van de premietaks.

bron: Belga