Wat vrouwen van een spermadonor verwachten

Wat vrouwen van een spermadonor verwachten

De University of Technology in Queensland, Australië, is nagegaan naar welke eigenschappen een vrouw op zoek is bij een man tijdens de zoektocht naar een geschikte spermadonor. De onderzoekers konden concluderen dat de ideale man om een kind van te krijgen intelligent, verlegen, rustig en ordelijk moet zijn. Terwijl extravert zijn net een eigenschap is die vrouwen belangrijk vinden wanneer ze iemand daten.

«Je zou verwachten dat mannen zich in een online setting moeten ‘verkopen' om indruk op een vrouw achter te laten en dat extraverte mannen vrouwen dus sneller kunnen overtuigen. Wat we konden besluiten uit ons onderzoek bewijst echter het tegendeel», zegt Stephen Whyte, één van de onderzoekers. «Vrouwen willen geen sperma van sullige of weinig sociale donors, maar mannen die voornamelijk gericht zijn op anderen en open zijn, vallen ook niet in de smaak.» Deze bevinding sluit aan bij voorgaand onderzoek dat zegt dat mensen goed zijn in het beoordelen van persoonlijkheidskenmerken en het intelligentieniveau van anderen, zonder dat ze die persoon uitgebreid hebben bestudeerd wat hun voorkomen en uiterlijk betreft.

Volgens Stephen Whyte wordt de vraag naar spermadonors steeds groter. Hierdoor is er een online markt ontstaan, buiten de meer formele settings zoals bijvoorbeeld een vruchtbaarheidskliniek. Die donormarkt online werkt op een andere manier dan een ziekenhuis. Zo is er meer interactie tussen de donor en de interactie. Hierdoor is het mogelijk geweest om na te gaan naar welke eigenschappen vrouwen op zoek zijn wanneer ze een vader voor hun kind zoeken.

De respondenten van het onderzoek hadden een leeftijd tussen 23 en 66 jaar en zijn afkomstig van Australië, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en de Verenigde Staten. De informatie werd tusen 2012 en 2013 verzameld via online vragenlijsten op website's die spermadonors aanbieden.

Foto Pixabay