Wat levert de taxshift voor u op?

Wat levert de taxshift voor u op?

Het was N-VA-voorzitter Bart De Wever die de nota ter sprake bracht in het duidingsprogramma Zevende Dag. De studie, die gebeurde op basis van cijfers van de FOD Financiën, brengt de gevolgen in kaart van de eerste taxshift die de regering-Michel al invoerde. Het gaat om een lastenverlaging van 2 miljard euro, die wordt gefinancierd door onder meer een taks op banken, diamantairs en vermogens in belastingparadijzen. Het zijn vooral de mensen met de laagste- en middeninkomen die de vruchten plukken van deze eerste verhoging van het nettoloon, zo blijkt uit de nota.

Wie aan een minimumloon werkt van 1.500 euro netto, zal aan het einde van de rit bijna 60 euro netto meer overhouden. Voor werknemers met een hoog inkomen, zijn de gevolgen minder duidelijk voelbaar. Werknemers die maandelijks een bedrag tussen de 2.800 tot 3.400 euro bruto opstrijken, houden netto nog 27 euro over. Wie meer dan 5.000 euro bruto verdient, zal netto 25 euro per maand extra verdienen aan de eerste taxshift. Door in te zetten op de lage en middeninkomens wou de regering de prikkel verhogen om een job te kiezen in plaats van afhankelijk te blijven van een uitkering.

Ook de effecten van de maatregelen op ondernemingen worden in kaart gebracht. De indexsprong, de verlaging van de werkgeversbijdragen en de loonmatiging leveren volgens de Nationale Bank bijna 60.000 jobs op. Een gelijkaardige studie van het Federaal Planbureau gaat uit van ruim 16.000 nieuwe banen.