Wagenpark Vlaamse overheid slinkt

Wagenpark Vlaamse overheid slinkt

De vloot van de Vlaamse overheid is gedaald met 308 voertuigen. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) op een schriftelijke vraag van sp.a-parlementslid Joris Vandenbroucke. Die vindt dat de overheid haar wagens ook ter beschikking van de burgers moet stellen.

In alle grote administratieve gebouwen poolkaarten beschikbaar van Cambio zodat het personeel gebruik kan maken van deelwagens voor dienstverplaatsingen. Er zijn ook zeven agentschappen die elkaars wagenvloot delen en er komt een proefproject bij het Facilitair Bedrijf dat haar dienstwagens zal delen met de eigen werknemers.

Volgens Joris Vandenbroucke (sp.a) is het goed dat de Vlaamse overheid werk maakt van de afbouw van de wagenvloot. Maar de sp.a'er wil graag nog een stapje verder gaan. "Honderden voertuigen van de overheid staan na de kantooruren en in het weekend in een garage. Laat die toch door burgers gebruiken. Heel wat steden en gemeenten doen dat al, dan kan de Vlaamse overheid toch niet achterblijven?", aldus Vandenbroucke.

Volgens de sp.a'er blijft de minister zwaaien met praktische bezwaren (bv. stijgende verzekeringskost of toegangsbeveiliging). Maar dat zijn volgens hem "bezwaren die perfect overwonnen kunnen worden". "De Vlaamse overheid is de grootste aandeelhouder van Cambio. Het moet toch mogelijk zijn om met hen een proefproject uit te werken?", besluit Vandenbroucke.