Waarschuwingsfase van ozon- en hitteplan geactiveerd

Waarschuwingsfase van ozon- en hitteplan geactiveerd

Het KMI verwacht de volgende dagen warm tot zeer warm weer. De temperatuur zal vanaf zaterdag boven 28 graden Celsius stijgen en kan maandag de 30 graden bereiken of overschrijden. «Omdat de temperatuursindicator in het ozon- en hittplan overschreden zal worden, wordt voldaan aan de voorwaarden voor de activering van de waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan en het Vlaamse warmteactieplan», aldus IRCEL.

Maatregelen nemen

De waarschuwingsfase moet er onder meer voor zorgen dat instellingen en organisaties die met kwetsbare groepen werken, zoals ouderen, kinderen en zieke mensen, gepaste maatregelen treffen. Het algemeen advies luidt: voldoende water drinken, jezelf en je huis koel houden.

Minder extreem

Deze warmteperiode zal volgens de voorspellingen minder extreem zijn dan de vorige warmteperiode in juli. De risico's op ernstige gezondheidsproblemen, zeker bij kwetsbare groepen, blijven echter bestaan. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid roept iedereen op om zorg te dragen voor zichzelf en voor anderen. Bij hoge temperaturen vragen vooral kinderen en ouderen extra aandacht om eventuele gezondheidsrisico's tegen te gaan, aldus woordvoerder Joris Moonens.

Het is de derde keer dit jaar dat de waarschuwingsfase voor ozon en hitte wordt geactiveerd, na 21-30 juni en de historisch tropische periode in juli (19-26 juli).

Ozonconcentraties

De combinatie van luchtvervuiling, de hoge temperaturen en het zonnige weer zullen begin volgende week zorgen voor een toename van de ozonconcentraties. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe hoog de concentraties zullen oplopen en of de Europese informatiedrempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht overschreden zal worden. «Indien er overschrijdingen van de informatiedrempel voorspeld of gemeten worden, zal dat via aparte waarschuwingsberichten gecommuniceerd worden», aldus nog IRCEL.