Waarom je je kinderen beter niet helpt met hun huiswerk

Waarom je je kinderen beter niet helpt met hun huiswerk

Het is algemeen aangenomen dat dat ouders actief betrokken zijn bij het onderwijs van hun kinderen en in veel gevallen is dat positief. Maar in sommige gevallen is het niet gunstig voor het kind dat de ouders zich moeien, soms heeft het zelfs negatieve gevolgen.

Je kind helpen met huiswerk lijkt op het eerste zicht onschuldig en een goede manier om je kind vooruit te helpen, maar volgens de grootste studie ooit over hoe ouderlijke betrokkenheid de prestaties van de kinderen beïnvloedt, is dit niet altijd een goed idee.

Keith Robinson en Angel L. Harris, professoren sociologie aan de universiteit van Texas, hebben bijna 30 jaar studies doorgenomen en zijn tot deze conclusie gekomen. In het boek geschreven door de twee professoren: 'The Broken Compass: Parental Involvement With Children's Education' is te lezen dat het nakijken van het huiswerk van je kinderen ze niet zal helpen om beter te scoren op standaardtesten, als de kinderen beginnen aan de middelbare school kan de hulp van ouders met huiswerk zelfs de scores naar beneden halen.

Ook besloten de twee academici dat ouders die regelmatig overleggen met leerkrachten of met de schooldirecteur niet sneller academische vooruitgang boeken dan kinderen wiens ouders dit niet doen. Andere essentieel nutteloze ouderlijke bemoeiingen zijn: een kind observeren in de klas, een tiener vakken helpen kiezen en vooral een kind straffen omdat hij/zij slechte punten haalt of strenge regels opstellen over wanneer en hoe huiswerk moet worden gemaakt.

Deze vormen van ouderlijke tussenkomst kunnen ervoor zorgen dat kinderen meer angstig zijn dan enthousiast over school.

Foto: thetorpedodog (CC BY-SA 2.0)