Waals minister Crucke ontmoet verantwoordelijken Qatar Airways

Waals minister Crucke ontmoet verantwoordelijken Qatar Airways

Waals minister Jean-Luc Crucke (MR), bevoegd voor Luchthavens, ontmoet in de komende dagen verantwoordelijken van Qatar Airways, die hij wil overtuigen van de onzin van vluchten tussen Maastricht en Luik, twee steden die slechts 38 kilometer van elkaar verwijderd liggen. In zijn antwoord op Ecolo-parlementslid Olivier Bierin tijdens de plenaire zitting van het Waals Parlement was hij het over de grond eens met de vragensteller. "Deze vlooiensprongen zijn belachelijk, onaanvaardbaar en onbegrijpelijk", zowel vanuit economisch als vanuit milieu-oogpunt. Anderzijds, "men kan er aanstoot aan nemen, maar het is niet Wallonië die de oplossing heeft", vond Crucke, die verwees naar het federale en het Europese niveau.

Volgens de MR-minister is de toe te passen wetgeving, die een luchtvaartmaatschappij de toelating moet geven van het ene naar het andere land te vliegen, federaal, via het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) en Skeyes voor de aspecten van de luchtcontrole. Op basis van Europese verdragen zijn deze rechten vrij binnen de Europese Unie voor luchtvaartmaatschappijen die in een lidstaat geregistreerd zijn. Buiten de EU is de materie geregeld door de staten via de Conventie van Chicago die in 1944 getekend werd.

"Maar het is niet omdat men niet bevoegd is, dat men niet kan deelnemen aan de oplossing", vervolgde Jean-Luc Crucke. Daarom dringt hij er bij de federale overheid op aan "om het advies van de regionale luchthavens te vragen, wat vandaag niet het geval is". Bovendien heeft hij binnenkort een ontmoeting met de verantwoordelijken van Qatar Airways, de maatschappij die met de vinger gewezen wordt wegens de verbinding tussen Maastricht en Luik, waar hij hen wil overtuigen van de onzin van dergelijke vluchten.

bron: Belga