Waak- en alarmpeil op verschillende Vlaamse waterwegen overschreden

Waak- en alarmpeil op verschillende Vlaamse waterwegen overschreden

Door de hevige regen- en sneeuwval van de afgelopen dagen staan de waterpeilen van verschillende bevaarbare waterwegen in Oost- en West-Vlaanderen hoger dan normaal en is het waak- en alarmpeil overschreden. Onder meer op het kanaal Gent-Oostende is daardoor geen scheepvaartverkeer meer mogelijk, meldt Waterwegen en Zeekanaal vandaag in een persbericht. Op onder andere de Leie, de Dender en de IJzer is er momenteel vloedregime en zijn er verschillen waak- en alarmpeilen overschreden. Daardoor mag er op sommige waterwegen niet gevaren worden, op andere rivieren of kanalen krijgen schippers een waarschuwing mee.

Intussen staan ook de keersluizen om Gent en de keersluis in Beernem op het kanaal Gent-Oostende dicht om de Gentse binnenstad en de Brugse regio tegen wateroverlast te beschermen. Op het kanaal Gent-Oostende is er daardoor geen scheepvaartverkeer meer mogelijk. Waterwegen en Zeekanaal NV verwacht dat de stijging van de waterpeilen zich in de loop van donderdag nog verder zal doorzetten.

Het agentschap volgt de situatie op de voet en neemt de nodige maatregelen om wateroverlast en hinder voor de scheepvaart te vermijden. Zo is het waterpeil van de Dender preventief verlaagd zodat er een bepaalde buffercapaciteit ontstaat, ook de noodstuw in Geraardsbergen is er in gereedheid gebracht.

De stuw van Schipdonk in Merendree en de stuw in Balgerhoeke staan intussen volledig open zodat er zoveel mogelijk water afgevoerd kan worden via het Afleidingskanaal van de Leie richting de zee. Het afvoeren van het water wordt momenteel wel bemoeilijkt door stormweer op zee. Dit zorgt voor hogere laagwaterstanden waardoor er minder water vanuit de rivieren richting zee kan afgevoerd worden.

Er zijn intussen ook afspraken gemaakt tussen Waterwegen en Zeekanaal NV en de Nederlandse waterwegbeheerder om extra water af te voeren via het sluizencomplex in Terneuzen.

bron: Belga