VUB gaat strijd aan met eenzaamheid van eerstejaarsstudenten

VUB gaat strijd aan met eenzaamheid van eerstejaarsstudenten

Voor het onderzoek van haar masterproef ondervroeg Lima van den Steen 191 studenten via een vragenlijst naar eenzaamheidsgevoelens, mentaal welbevinden en factoren die daarmee samenhangen. «Daaruit blijkt dat vooral eerstejaarsstudenten eenzaam zijn, vermoedelijk door de ingrijpende levensveranderingen die ze doormaken», zegt ze. «Het onderzoek werd ook gevoerd vóór de coronacrisis, het zou interessant zijn om te onderzoeken of en in hoeverre de studenten zich tijdens en na de lockdown nog eenzamer voelden.»

Grijze zone

De VUB wacht niet af om de eenzaamheid onder de studenten te bestrijden en neemt meteen twee concrete initiatieven, want eenzaamheid is vaak nog een grijze zone binnen het universiteitsleven. In april werd de eerste 'kotcoach' aangesteld, die via verschillende activiteiten inzet op het versterken van de sociale verbondenheid onder de kotstudenten. Sinds de start van dit academiejaar is er nog het nieuwe VUBuddy-project, waarbij 115 ervaren VUB-studenten op vrijwillige basis elk een klein groepje nieuwe VUB-studenten onder hun hoede neemt en hen wegwijs maakt binnen de VUB-gemeenschap.

Chargement
Tous

En direct

Le direct