VSOA-Onderwijs: "Besparen op onderwijsmiddelen brengt toekomst in gevaar"

VSOA-Onderwijs: "Besparen op onderwijsmiddelen brengt toekomst in gevaar"

"Besparen op werkingsmiddelen legt zware hypotheek op het onderwijs", zo stelt de liberale onderwijsvakbond VSOA-Onderwijs vandaag in een persbericht als reactie op een nieuw onderzoek van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Uit die analyse blijkt dat de koopkracht van - vooral - de lagere scholen is gedaald door de besparingen en de snelle groei van het leerlingenaantal. "Besparen op onderwijsmiddelen brengt deze toekomst in gevaar", stelt VSOA-Onderwijs. "In het jaar 2014-2015 werd extra op de werkingsmiddelen bespaard om de Vlaamse begroting onder controle te houden", aldus VSOA. "De jaren daaropvolgend werden de werkingsmiddelen maar gedeeltelijk geïndexeerd... Hierdoor worden alle onderwijsinstellingen in de kern van hun werking getroffen. Door het recurrent effect worden de werkingsmiddelen ook op lange termijn aangetast."

"Zo voldoen didactische hulpmiddelen en de informatica-infrastructuur niet meer aan de minimale kwaliteitsvereisten. Dit heeft een negatieve invloed op de onderwijskwaliteit, maar ook op de werkomgeving en het welbevinden van het personeel. Steeds minder onderwijspersoneel zal zich onder die omstandigheden in de toekomst nog willen inzetten voor het onderwijs. Het gebrek aan voldoende werkingsmiddelen verplicht de scholen bovendien om de kosten af te wentelen op de gezinnen. In het basisonderwijs resulteerde dit in een gevoelige stijging van de maximumfactuur. Ook in het secundair onderwijs nemen de schoolkosten overhand toe. Dit zal resulteren in een verdere escalatie van: eetfestijnen, spaghettiavonden, taartenslagen en andere geldinzamelingstoestanden. Niet meteen de corebusiness van het onderwijzend personeel."

"Een verdere reductie van de werkingsmiddelen manifesteert zich ook voor de centra voor leerlingenbegeleiding", aldus VSOA. De liberale vakbond lanceerde samen met de andere onderwijsvakbonden onlangs de bannercampagne: 'Kwaliteitsvol werken = onderwijs versterken. Méér middelen voor onderwijs!' "Die eis lijkt dus meer dan ooit op zijn plaats. Enkel wanneer de Vlaamse regering op deze eis ingaat, zal ons onderwijs maximaal zijn maatschappelijke rol kunnen spelen", besluit VSOA-Onderwijs.

bron: Belga