VRT-televisie bracht meer vrouwen en nieuwe Vlamingen in beeld

Van alle mensen die in 2015 in beeld kwamen op de televisienetten van de VRT, zijn 38 procent vrouwen en 8,6 procent nieuwe Vlamingen. Dat zijn er ruim meer dan in 2014, zo heeft de openbare omroep vandaag meegedeeld. Naar jaarlijkse gewoonte laat de VRT de diversiteit op haar televisienetten meten. Uit de Diversiteitsmonitor blijkt dat vorig jaar 8,6 procent nieuwe Vlamingen en 38,0 procent vrouwen aan bod kwamen op de VRT-televisiekanalen, tegenover respectievelijk 7,6 procent en 35,3 procent in 2014. De openbare omroep deed het in 2015 dus beter dan het jaar ervoor wat betreft het aantal vrouwen en nieuwe Vlamingen, en haalt de streefcijfers uit zijn beheersovereenkomst (minstens 33 procent vrouwen en minstens 5 procent nieuwe Vlamingen) ruimschoots, zo staat in de mededeling. "In het geval van geslachtsdiversiteit gaat het zelfs om de beste cijfers sinds de start van de diversiteitsmeting."

De VRT heeft de ambitie om tegen 2020 in zijn televisieprogramma's op jaarbasis 40 procent vrouwen en 7,5 procent nieuwe Vlamingen aan bod te laten komen. Maar de VRT wil de komende jaren ook inzetten op de kwaliteit van de beeldvorming. "Het gaat niet alleen over het aantal vrouwen of nieuwe Vlamingen. Het gaat ook over de manier waarop ze worden opgevoerd en in welke context", legt diversiteitscoördinator Geertje De Ceuleneer uit. "Nu merken we dat vrouwen nog meer dan mannen aan het woord komen wanneer het gaat over bijvoorbeeld onderwijs of sociale zaken. Nieuwe Vlamingen zien we dan weer vooral als het gaat over migratie of de vluchtelingenproblematiek. Dat is nog te stereotiep en daar willen we de komende jaren onze medewerkers over sensibiliseren."

Wat betreft mensen met een handicap legt de Vlaamse overheid de VRT geen concrete streefcijfers op. Maar de openbare omroep wil ook op dat vlak representatief zijn. De aanwezigheid van personen met een zichtbare handicap op de VRT-televisienetten daalde in 2015 licht ten opzichte van 2014: van 1,1 naar 0,9 procent. Ter vergelijking: 10 tot 15 procent van de Vlamingen leeft met een handicap, ongeveer 2 procent heeft een zichtbare handicap.

De Diversiteitsmonitor is een onderzoek van de universiteiten van Antwerpen, Leuven en Amsterdam in opdracht van de VRT-studiedienst, waarin het Vlaamse aanbod van de VRT-televisienetten (zonder buitenlandse programma's) een jaar lang onderzocht werd.

Vrijdag 18 maart reikt de VRT voor het vierde jaar op rij trofeeën uit om haar eigen programmamakers die creatief omspringen met diversiteit, in de bloemetjes te zetten.

bron: Belga