Vrouwenverenigingen vragen #MeToo-cao

Vrouwenverenigingen vragen #MeToo-cao

In alle sectoren van de arbeidsmarkt moet er een specifieke cao komen die seksueel geweld op de werkvloer moet tegengaan - een #MeToo-cao. Dat is één van de twaalf speerpunten voor meer gendergelijkheid die verschillende vrouwenverenigingen voor de volgende regeerperiode naar voren schuiven. Ze roepen de toekomstige beleidsmakers daarin op "politieke moed" te tonen. Gendergelijkheid is door de Verenigde Naties erkend als het vijfde Duurzame Ontwikkelingsdoel dat in 2030 in alle lidstaten moet worden bereikt. "De tijd dringt en ondertussen groeit de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in België en Europa", schrijven de verenigingen, zoals de Vrouwenraad, Furia, ella vzw en de Europese Vrouwenlobby. "Om het tij te keren" vragen ze het toekomstige bestuur rekening te houden met hun aanbevelingen. Die zijn als viermaal drie speerpunten gebundeld in een brochure.

Een aantal van de voorstellen klinkt bekend in de oren. Denk aan een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de besluitvorming in de politiek, in de openbare besturen en in het bedrijfsleven, maar ook een betere werkverdeling die een evenwicht tussen privé en werk mogelijk maakt en een sterke sociale zekerheid die een correct opvangnet voorziet, bijvoorbeeld door periodes van zorg niet te penaliseren.

Een ander luik slaat op de aanpak van gendergerelateerd geweld. Cijfers uit 2018 die de verenigingen aanvoeren, wijzen op 150 gevallen van huiselijk geweld met fatale afloop en op 4.169 aangegeven verkrachtingen - al is daar steevast sprake van een aanzienlijk dark number. Opvallend is volgens cijfers uit 2016 het aantal vrouwen (98 procent) dat zegt op straat of op het openbaar vervoer al met seksisme en seksuele intimidatie te zijn geconfronteerd, of zelfs op het werk (94 procent).

Daarom pleiten de verenigingen vooreerst voor een nieuw nationaal actieplan tegen geweld op vrouwen, maar ook voor de aanpak van alledaags seksisme en de correctionele vervolging van seksistische haatspraak. Een specifieke collectieve arbeidsovereenkomst moet seksueel geweld op het werk tegengaan. Er moet ook één loket komen om klachten over discriminatie te melden. Een gendergevoelig asiel- en migratiebeleid moet alle vrouwen op het grondgebied bescherming bieden.

bron: Belga