Vrouwen eisen meer bescherming op werkvloer

Vrouwen eisen meer bescherming op werkvloer

Gendergelijkheid is door de Verenigde Naties erkend als het vijfde Duurzame Ontwikkelingsdoel dat in 2030 in alle lidstaten moet worden bereikt. Om het tij te keren vragen verenigingen zoals de Vrouwenraad, Furia, ella vzw en de Europese Vrouwenlobby het toekomstige bestuur rekening te houden met hun aanbevelingen.

Evenwicht 

Een aantal van de voorstellen zijn gekend. Denk aan een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de besluitvorming in de politiek, in de openbare besturen en in het bedrijfsleven, maar ook een betere werkverdeling die een evenwicht tussen privé en werk mogelijk maakt en een sterke sociale zekerheid die een correct opvangnet voorziet, bijvoorbeeld door periodes van zorg niet te penaliseren.

Een ander luik slaat op de aanpak van gendergerelateerd geweld. Cijfers uit 2018 die de verenigingen aanvoeren, wijzen op 150 gevallen van huiselijk geweld met fatale afloop en op 4.169 aangegeven verkrachtingen - al is daar steevast sprake van een aanzienlijk dark number.

Nationaal actieplan

Daarom pleiten de verenigingen vooreerst voor een nieuw nationaal actieplan tegen geweld op vrouwen, maar ook voor de aanpak van alledaags seksisme en de correctionele vervolging van seksistische haatspraak. Een specifieke collectieve arbeidsovereenkomst moet seksueel geweld op het werk tegengaan. Er moet ook één loket komen om klachten te melden.