Vrouwen dan toch niet beter in multitasken

Vrouwen dan toch niet beter in multitasken

In een blog voor Harvard Business Review, schrijven de onderzoekers dat er echt geen verschil zit tussen man en vrouw als het gaat om meerdere dingen tegelijk doen. Tijdens het onderzoek werden mannen in de ene groep geplaatst en vrouwen in de andere en moesten ze verschillende opdrachten uitvoeren. Zo kwamen ze erachter dat vrouwen net zo slecht zijn in multitasken als mannen.

Interpretatie

De onderzoekers ontdekten dat één van de redenen dat we vaak denken dat vrouwen beter kunnen multitasken dan mannen, is omdat het woord vaak op verschillende manieren wordt geïnterpreteerd tijdens multitask-onderzoek.

Om die reden hebben ze de definitie van Paul Burgess, professor aan University College Londen (UCL) aangehouden. Die zegt dat multitasken betekent dat je meer dan twee activiteiten op hetzelfde moment doet. Daarbij moet je denken aan telefoneren tijdens het autorijden. Ook valt het heel snel afwisselen van taken, 'serial multitasking', daaronder. Daarbij moet je denken aan het voorbereiden van je volgende meeting en een email beantwoorden, terwijl een collega je komt storen. Vooral aan het laatste maken we ons vaak schuldig, zeggen de auteurs. Dat is dan ook de focus geweest tijdens het onderzoek.

VR-ruimte

Voor het onderzoek zijn er 66 vrouwen en 82 mannen geobserveerd, waarvan 60 in de testgroepen werden onderverdeeld. Ze werden getest in een VR-ruimte, verdeeld in drie kamers: een keuken, een opslagruimte en een algemene kamer met een bureau en een beamer.

Aan de mensen die werden onderzocht, werd gevraagd een kantoorvergadering voor te bereiden door stoelen, pennen en drankjes op de juiste plaats te zetten. Tegelijkertijd werden ze afgeleid door een telefoontje met details die ze moesten onthouden voor later. Onder andere de tijd die ze kwijt waren aan de taken en hoe goed ze die uitvoerden, werden gemeten.

Resultaat

Uit de resultaten blijkt dat mannen en vrouwen helemaal niet beter of slechter zijn in multitasken dan het tegenovergestelde geslacht. "We kunnen concluderen dat het bewijs voor de stereotypering dat vrouwen beter zijn in multitasken dan mannen, veel te zwak is", schrijven de auteurs.