VRM legt Studio 100 TV boete op voor het uitzenden van niet conforme sponsorboodschappen

VRM legt Studio 100 TV boete op voor het uitzenden van niet conforme sponsorboodschappen

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) heeft Studio 100 TV een boete van 2.500 euro opgelegd voor het uitzenden van niet conforme sponsorboodschappen. De VRM, de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media, controleerde op 3 augustus de uitzendingen van verschillende televisieomroeporganisaties, waaronder Studio 100 TV. Tijdens de onderzochte periode zond Studio 100 TV meermaals een aankondigingsspot uit. Gedurende de hele spot kwam volgens de VRM het logo van IJsboerke duidelijk leesbaar in beeld. Voorts werd meermaals een sponsorboodschap voor KBC uitgezonden. In de spot zit ook een vermelding van een gratis geschenk bij aankoop van de dienst.

Sponsorvermeldingen mogen volgens het Vlaams mediadecreet niet rechtstreeks aanzetten tot consumptie. "De boodschap moet zich beperken tot het verhogen van naam-, merk- of productbekendheid", luidt het. De VRM moet daarom steeds beoordelen of een sponsorvermelding al dan niet een rechtstreeks koopbevorderende boodschap bevat, wat volgens het mediadecreet verboden is.

In beide gevallen besluit de VRM dat niet voldaan was aan de geldende regelgeving. In beide gevallen werd de kijker rechtstreeks aangespoord tot aankoop. De sponsorvermelding deed volgens de regulator meer dan het louter geven van meer bekendheid aan de naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten.

Bij het bepalen van de sanctie hield de VRM enerzijds rekening met het beperkte marktaandeel van de uitzendingen. Anderzijds kon de VRM er niet aan voorbijgaan dat tijdens de onderzochte periode meerdere inbreuken werden begaan, die meermaals werden uitgezonden. "Bovendien is Studio 100 TV gericht op kinderen. Beide sponsors maken daar gebruik van", benadrukt de regulator.

De VRM besluit een boete van 2.500 euro op te leggen.

bron: Belga