"Vrije tijd maakt gelukkiger dan geld"

"Vrije tijd maakt gelukkiger dan geld"

Aan het onderzoek deden meer dan 4600 proefpersonen mee. Het grootste deel van de ondervraagden verkoos vrije tijd boven geld. Daaruit leidden de onderzoekers af dat geld niet per se gelukkiger maakt. Toch vinden ze zelf dat het onderzoek niet voldoende is om een rechtstreeks verband aan te kunnen geven tussen de twee. Het opmerkelijke aan het onderzoek is dat enkel werkende volwassenen en studenten bevraagd werden.