Vrees voor infiltratie van inlichtingendiensten door islamisten is niet ongegrond

Vrees voor infiltratie van inlichtingendiensten door islamisten is niet ongegrond

De vrees dat geradicaliseerde islamisten de Belgische inlichtingendiensten zouden proberen te infiltreren, is niet ongegrond. Dat heeft expert Alain Grignard laten verstaan in de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart. De islamoloog en commissaris van de federale gerechtelijke politie bepleitte er meer investeringen in inlichtingenwerk, niet in het minst binnen de gevangenismuren. "Het 'fantasme' van infiltratie is wel degelijk ergens op gestoeld", zo antwoordde Grignard zeer beknopt op een vraag van PS-fractieleidster Laurette Onkelinx. Zij wilde weten hoe het zit met de schijnbare paradox tussen de nood aan mensen met de juiste achtergrond om islamistische milieus op te volgen en het wantrouwen dat zou leven bij de inlichtingendiensten om zo'n mensen aan te trekken.

Verder in detail trad Grignard niet. Wel beklemtoonde hij meermaals de nood aan extra middelen voor de inlichtingendiensten. Dat is nodig om gewelddadig radicalisme en terreurplannen sneller op het spoor te kunnen komen. "Inlichtingen zijn cruciaal, maar de middelen van de Staatsveiligheid zijn zeer beperkt. Ik begrijp dat men destijds niet wilde investeren in hypothetische dreigingen, maar we zitten niet langer in het hypothetische", klonk het. "Voor mij is daar echt werk aan de winkel. Niet omdat de diensten slecht zijn, maar omdat ze over te weinig middelen beschikken."

Volgens Grignard - die al zo'n dertig jaar werkt rond de radicale islam - moet ook veel meer worden ingezet op inlichtingenwerk in de gevangenissen. Iets waarin Frankrijk veel verder staat dan wij. De islamoloog-commissaris merkte daarbij ook op dat ronselaars in de gevangenis vaak makkelijk een luisterend oor vinden, onder meer door gedetineerden te overtuigen dat ze zijn opgesloten net omdat ze moslim zijn. Om hen vervolgens voor te spiegelen dat hun daden gelegimiteerd kunnen worden indien ze hun "talenten" zouden aanwenden voor "de goede zaak".

bron: Belga