Vreemdelingen hebben sneller werk, maar worden minder betaald

Vreemdelingen hebben sneller werk, maar worden minder betaald

Een opmerkelijke vaststelling in het rapport is dat de werkgelegenheid van personen van Belgische origine tussen 2008 en 2012 daalde, terwijl die van alle andere originegroepen steeg. Deze evolutie zou erop wijzen dat mensen van vreemde origine aan de slag gaan in het meer dynamische, maar vaak ook het meer onzekere segment van de arbeidsmarkt. Zo nam deeltijds werk toe, en gingen ook heel wat personen van vreemde origine als zelfstandige aan de slag.

Slecht betaald

«Bijna de helft van de mensen van vreemde origine werkt in laagbetaalde jobs. Daarnaast vinden we een op drie in deeltijdse jobs. De werkgelegenheidsgraad van deze groep is dan wel toegenomen tussen 2008 en 2012, de kwaliteit van die jobs nuanceert de stijging», zegt Patrick Charlier, directeur van het Gelijkekansencentrum. «Het aantal Oost-Europese vrouwen dat een baan gevonden heeft met dienstencheques is verviervoudigd in vijf jaar».

In de uitzendsector, de bouw, de schoonmaaksector en de horeca is er een oververtegenwoordiging van mensen van vreemde origine. Dat zijn net de sectoren waar werknemers slechter betaald worden en onregelmatige werkuren hebben en de jobs onzeker zijn.

«Hoewel werknemers van vreemde origine sneller de weg tot de arbeidsmarkt vinden, blijft de kloof met mensen van Belgische origine zorgwekkend. Ook per sector blijkt dat de kansen niet gelijk zijn», zegt het centrum nog.

Vrouwen

Vrouwen van vreemde origine krijgen intussen meer kansen op de arbeidsmarkt. Het verschil tussen het aandeel mannen en vrouwen van vreemde origine aan het werk wordt kleiner. Toch voegt Charlier eraan toe dat ondanks deze vooruitgang de achterstelling van vrouwen van vreemde origine een hardnekkig fenomeen blijft. «Een vierde (25%) van de vrouwen afkomstig uit de Maghreb en uit Turkije vindt geen baan. Dat is veel meer dan de ongeveer 8,5% van de vrouwen van Belgische origine», stelt hij.

«Onaanvaardbaar»

«Origine bepaalt of je succesvol bent op de arbeidsmarkt in België. Dat we dit blijven vaststellen, is niet aanvaardbaar», zegt Charlier. Hij pleit voor een interministeriële conferentie waar beleidsverantwoordelijken voor werk en integratie zich samen buigen over de problematiek.